Promocja książki pt. "Archiwalne dziedzictwo" odbędzie się w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym, ul. Warszawska 48, 15 listopada 2017 r., środa, godz. 16.30


Od kilku lat w krajobraz, nie tylko ul. Warszawskiej, ale i krajobraz kulturalny naszego miasta, wpisał się gmach Archiwum I Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku. Cyklicznie odbywają się w nim wystawy muzealne i spotkania promujące dziedzictwo narodowe, jak i wydarzenia z najnowszych dziejów Polski.

Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne jest też wydawcą serii naukowej pt. „Białostockie Studia Historyczno-Kościelne”, w której publikowane są materiały źródłowe i naukowe dotyczące dziejów lokalnego Kościoła. Ukazał się kolejny, XVIII już tom, tej serii wydawniczej pt. Archiwalne dziedzictwo, pod red. ks. dr. Adama Szota. Dnia 15 XI 2017 r. o godz. 16.30 w auli Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku odbędzie się promocja książki.

W programie spotkania przewidziane są również okolicznościowe wystąpienia:

- ks. dr. Tadeusza Kasabuły, dyrektora Archiwum I Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku nt. Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku – 5 lat istnienia

- Marty Wróbel, nt. Sumariusz zawartości Archiwum Archidiakonatu Białostockiego

- ks. dr. Adama Szota promującego najnowsze wydawnictwo

Podczas spotkania będzie możliwość nabycia książki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Spis treści

Ks. dr Adam Szot, Od redaktora

Ks. Tadeusz Krahel, Trochę wspomnień o Księdzu Ryszardzie Winkiewiczu

Wykaz skrótów

Ks. dr Adam Szot, Marta Wróbel, Sumariusz zawartości Archiwum Archidiakonatu Białostockiego z lat 40. XIX w.

Leonarda Dacewicz, Księgi metrykalne dekanatu Białystok, Grodno i Sokółka z drugiej połowy XIX w. jako źródła do historii społeczeństwa polsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza

Ewa Woronowicz, Antroponimia mieszkańców parafii Goniądz w 1875 r.

Ewelina Szczapa, Antroponimia parafii Zabłudów w 1875 r.

Agnieszka Baranowska, Początki parafii Janów i jej funkcjonowanie w XVIII i pierwszej połowie XIX w.

Urszula Magdziuk, Rejestracja metrykalna chrztów w Knyszynie w drugiej połowie XVIII i pierwszej połowie XIX w.

Anna Bielawska-Puchalska, Śluby w parafii Korycin w XVIII w. w świetle rejestracji metrykalnej

Joanna Popławska-Radziszewska, Zgony w parafii Dobrzyniewo Kościelne w XVIII w. w świetle analizy rejestrów metrykalnych

Waldemar F. Wilczewski, Tercjarstwo franciszkańskie w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej w okresie międzywojennym i w latach II wojny światowej

Cezary Kuklo, Dwory i dworki oraz ich mieszkańcy w parafii Trzcianne w końcu pierwszej połowy XIX w.

Wiesław Wróbel, Rodowody mieszczan białostockich – Malinowscy (szkic biograficzno-genealogiczny)

Edward Popławski, Stare rody parafii dobrzyniewskiej Kamieńscy

Edward Popławski, Stare rody parafii dobrzyniewskiej Popławscy

Jerzy Jamiołkowski, Moja przygoda z genealogią, czyli o wyższości archiwum archidiecezjalnego

Adam Szot, Obsada parafii archidiecezji wileńskiej w granicach Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w świetle materiałów archiwalnych znajdujących się w Archiwum Archidiecezjalnym w Białymstoku

Bibliografia