5 listopada (niedziela) godz. 19.15 - kościół pw. Św. Wojciecha
Msza Święta - modlitwa w intencjach członków KIK i wypominki

8 listopada (środa) godz. 19.00 - Oratorium Św. Jerzego ul. Warszawska
Spotkanie organizacyjne członków i sympatyków KIK

15 listopada (środa) 19.00 - Oratorium Św. Jerzego ul. Warszawska
Z cyklu Spotkanie z Biblią: „Główne tematy listu do Rzymian" – Ks. Marek Kowalczuk

22 listopada (środa) godz. 19.00 - Oratorium Św. Jerzego ul. Warszawska
Wieczór poświęcony poezji Mieczysława Czajkowskiego.

29 listopada (środa) godz. 19.00 - kaplica Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. Bł. Michała Sopoćki, ul. Warszawska 50,
Czas Skupienia - prowadzi ks. dr Adam Matan