Duszpasterstwo Rodzin i  Spotkaniami Małżeńskimi zapraszają osoby przygotowujące się do sakramentu małżeństwa na Wieczory dla Zakochanych. Jest to cykl 9 spotkań (od 10  października do 12 grudnia), we  wtorki, od godz. 18.00 do 21.00 w parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w  Białymstoku.

Zgłoszenia do 7 października drogą mailową na adres: poczta@rodzinabialystok.pl.

Szczegółowe informacje na  www.rodzinabialystok.pl.

Podstawową metodą Wieczorów dla Zakochanych jest praca własna narzeczonych, o charakterze warsztatowym. Uczestnicy - w swoich parach - mają możliwość pełniejszego poznania własnych cech osobowości i oczekiwań, a także ustalenia wspólnej hierarchii ważności spraw w życiu. Uczą się również jak rozwiązywać konflikty i  jak budować autonomię swojego związku. Odkrywają czym jest sakrament małżeństwa, rozpoznają miejsce wiary w swoim życiu. Poznają podstawy nauki Kościoła o  małżeństwie i rodzinie.