Informacja o wyborze wykonawcy - postępowanie nr 2/5.3RPOWP/2017 na realizację robót budowlanych w ramach projektu: "Przebudowa i termomodernizacja budynku dawnej szkoły podstawowej w Bogdankach celem otwarcia ośrodka rekolekcyjnego wraz z kaplicą"

Dokument do pobrania