Kolejne z tegorocznych spotkań na Białostockim Szlaku Pielgrzymkowo-Turystycznym „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki” odbędzie się w piątek 28 lipca br. w kościele pw. św. Wojciecha.

Po Mszy św. o godz. 18.00 nastąpi wspólne przejście kolejnego etapu Szlaku - do Domu Dziecka przy ul. Słonimskiej (dawnego budynku Seminarium Duchownego).