Kolejne spotkanie na Białostockim Szlaku Pielgrzymkowo-Turystycznym „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki” odbędzie się w środę 28 czerwca br. w kaplicy Sióstr Pasterzanek przy ul. Orzeszkowej.

Po Mszy św. o godz. 18.00 nastąpi przejście do kościoła pw. św. Wojciecha.