Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej zaprasza wszystkich do udziału w XXIX Katolickim Festiwalu Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej. Honorowy Patronat nad imprezą objął Arcybiskup Edward Ozorowski.

W Festiwalu mogą brać udział schole, zespoły oraz chóry w trzech kategoriach wiekowych: do 12 lat, od 13 do 18 lat i powyżej 18 lat.Jedynym warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach konkursowych jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: pperkowski@op.pl do dnia 28 maja.

Uczestnicy prezentują jedną katolicką pieśń liturgiczną (w oparciu o dostępny śpiewnik liturgiczny) i jedną piosenkę religijną. Przesłuchania konkursowe odbędą się w  Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 1A w Białymstoku w dniu 3 czerwca 2017 roku (sobota) o godz. 12.00, we wszystkich kategoriach wiekowych.

Najlepsi wykonawcy wytypowani przez Jury Festiwalu, któremu przewodniczy ks. Krzysztof Łapiński, wystąpią w Koncercie Laureatów, który odbędzie się tradycyjnie w Boże Ciało 15 czerwca 2017 roku o godz. 16.00 w  Amfiteatrze przy Operze i Filharmonii Podlaskiej ul. Odeska 1 w Białymstoku.

Wszelkie informacje dotyczące Festiwalu, kartę zgłoszeń, regulamin można pobrać ze strony internetowej Akcji Katolickiej www.akcja-katolicka.bialystok.opoka.org.pl

Zapraszamy do udziału.