Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr 1/RPO/2017 na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w ramach projektu pn. „Ochrona i cyfrowe udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się w zasobach Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku”.