1 lutego (środa) godz. 19.00 – kościół pw. św. Wojciecha (oratorium św. Jerzego)

Czas skupienia – ks. Adam Matan.

5 lutego (niedziela) godz.19.15– kościół pw. św. Wojciecha
Msza św. – modlitwa w intencjach członków KIK.

8 lutego (środa) godz. 19.00 – kościół pw. św. Wojciecha (oratorium św. Jerzego)
z cyklu Spotkanie z Biblią „Hymn o stworzeniu- Psalm 8” – ks. dr Marek Kowalczuk (AWSD w Białymstoku)

15 lutego (środa) godz. 19.00 – kościół pw. św. Wojciecha (oratorium św. Jerzego)
„Kultura granicy. Społeczne światy przejścia granicznego. Współczesna granica polsko-białoruska w ujęciu socjologicznym” – dr Michał Dąbrowski

22 lutego (środa) godz. 19.00 – kościół pw. św. Wojciecha (oratorium św. Jerzego)
z cyklu Nauka i Wiara: „Problem z «początkiem» Wszechświata” – ks. dr Adam Matan