Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia, dotyczącego prowadzenia porad prawnych w celu realizacji działania projektowego: Zadania 6 „Poradnia Psychologiczno-prawna” Działanie 1 „Porady prawne”, realizowanego przez Fundację Spe Salvi w ramach projektu „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Plik z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego