Fundacja Spe Salvi w Białymstoku w ramach realizowanego projektu pn: „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji, zaprasza do składania ofert w ramach zasady konkurencyjności na prawnika który, będzie świadczyć usługę w ramach realizowanego Zadania 6 „Poradni Psychologiczno-prawnej” Działanie 1 „Porady prawne”.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania