4 grudnia (niedziela) godz.19.15 – kościół pw. św. Wojciecha
– Msza św. – modlitwa w intencjach członków KIK.

7 grudnia (środa) godz. 19.00 – kościół pw. św. Wojciecha (oratorium św. Jerzego)
– „Podsumowanie Roku Miłosierdzia. Refleksje pastoralno-katechetyczne” – ks. dr Bogdan Skłodowski.

14 (grudnia) środa godz. 19.00 – kościół pw. św. Wojciecha (oratorium św. Jerzego)
– z cyklu Spotkanie z Biblią „Czym są biblijne psalmy?” – ks. dr Marek Kowalczuk (AWSD w Białymstoku)

16-17 grudnia (piątek, sobota) godz. 19.00, 18 grudnia (niedziela) godz. 19.15 – kościół pw. św. Wojciecha
rekolekcje adwentowe Klubu Inteligencji Katolickiej – prowadzi o. Maciej Zięba OP

17 grudnia (sobota) godz. 16.00 – sala konferencyjna w Muzeum Archidiecezjalnym, ul. Warszawska 48 
– „Katolik w dryfującej Europie” – spotkanie z o. Maciejem Ziębą OP

21 grudnia (środa) godz. 18.00 – kościół pw. św. Wojciecha
– Msza św. i spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku (oratorium św. Jerzego)