Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina – Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Śpiew wieków” w służbie współczesnej liturgii - teoria i praktyka śpiewu gregoriańskiego w perspektywie badań spadkobierców myśli Dom Eugène Cardine’a, która odbędzie się w Białymstoku w dniach 20-21 października tego roku.

Celem niniejszego przedsięwzięcia jest umożliwienie konfrontacji środowiska muzyków kościelnych z dokonaniami wybitnych gregorianistów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, którzy od lat kontynuują dzieło swego wybitnego poprzednika – twórcę semiologii gregoriańskiej – Dom Eugène Cardine’a (1905 – 1988).

Niewątpliwym wydarzeniem naszej konferencji będzie obecność wybitnej postaci w dziedzinie śpiewu gregoriańskiego - ks. prof. Alberto Turco z Centrum Śpiewu Gregoriańskiego i Monodii „Dom Jean Claire” w Weronie. Na zaproszenie zechcieli odpowiedzieć także rodzimi specjaliści, wśród których wymienić należy prekursora semiologii gregoriańskiej w Polsce, uznanego dyrygenta i pedagoga - ks. prof. Kazimierza Szymonika, jak również cenionego gregorianistę młodego pokolenia - dra hab. Michała Sławeckiego (UMFC).

Niewątpliwym atutem niniejszego przedsięwzięcia będą także otwarte dla wszystkich miłośników monodii liturgicznej dwudniowe warsztaty gregoriańskie, podczas których będzie można zapoznać się z bogactwem interpretacji tego repertuaru w duchu semiologii. Konferencję zwieńczy uroczysta msza święta w gregoriańskiej oprawie muzycznej, którą przygotują czynni uczestnicy warsztatów.

W trosce o umożliwienie udziału w niniejszej Konferencji szerokiemu gremium muzyków kościelnych, organizatorzy czynią wstęp na wszystkie wykłady oraz warsztaty wolnym od jakichkolwiek opłat.

Niezmiernie cieszy nas fakt, iż niniejsze przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa prof. dr hab. Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego.