Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Białostockiej informuję, że w sobotę 1 października 2016 r., o godzinie 10.00, w Centrum Wystawienniczo–Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej rozpocznie równolegle Kurs Lektora i Kurs Ceremoniarza. Tego dnia będą miały miejsce zapisy na obydwa kursy.

Adresatami kursu lektora są mężczyźni i kobiety w wieku od 16 lat, charekteryzujący się pobożnością i naturalnymi predyspozycjami do pełnienia posługi lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Kursanci powinni być wolni od wad wymowy i posiadać pismo polecające od Księdza Proboszcza. Kurs ceremoniarza dotyczy ministrantów od 16 roku życia i nie wymaga pisma polecającego.

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców będą odbywać się w roku szkolnym 2016/2017, w terminach 1 X, 5 XI, 3 XII, 25 II, 18 III i 1 IV. Ustanowienie lektorów i ceremoniarzy zostanie podane w dalszym terminie.

Podczas poszczególnych spotkań kandydaci na lektora będą uczestniczyć w zajęciach liturgicznych, biblijnych, fonetycznych i śpiewu, a w przypadku kursu ceremoniarza wedle wskazań prowadzących. Istotnym elementem będzie formacja duchowa kandydata na lektora bądź ceremoniarza.