Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" jest partnerem Archidiecezji Białostockiej w organizacji Światowych Dni Młodzieży 2016.

"TUW" obejmuje ochroną ubezpieczeniową Archidiecezję Białostocką oraz wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży w Archidiecezji w zakresie OC i NNW.

Oferuje także ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla pielgrzymów. Szczegóły oferty dla pielgrzymów można uzyskać Biurze Regionalnym w Białymstoku, tel 85 743-66-61, 743-69-94.