Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej zaprasza na cykl spotkań katechetycznych dla dorosłych pt. "Błogosławieństwa". 

Spotkania odbywać się będą w Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. Bł. Michała Sopoćki przy ul. Warszawskiej 50 w Białymstoku w soboty 9 i 23 kwietnia oraz 7, 14 i 21 maja 2016 w godz. 9.00-12.00. 

Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Katechetycznym (numery telefonów: 85 665 24 08; 85 665 24 10; 85 665 24 09) lub drogą mailową na adres: messaje@wp.pl.