12 stycznia 2016 r. o godz. 11.11 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A w Białymstoku odbędzie się podsumowanie III edycji Przeglądu Najpiękniejszych Szopek Bożonarodzeniowych oraz wręczenie laureatom konkursu dyplomów i upominków.

Przegląd skierowany jest do mieszkańców Białegostoku. Uczestniczą w nim dzieci, młodzież, rodziny, wspólnoty, organizacje pozarządowe oraz wszyscy zainteresowani podtrzymaniem polskiej tradycji tworzenia szopki bożonarodzeniowej.

Ma on na celu przede wszystkim wspólne, rodzinne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia, podtrzymanie rodzimego obyczaju, a także budowanie relacji pomiędzy rodziną, szkołą i Kościołem.

Szopki, których technika i format pracy są dowolne, bezpośrednio nawiązują do przesłania Świąt Bożego Narodzenia.

Współorganizatorem Przeglądu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, a honorowy patronat nad nim objęli abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki oraz Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku.

Szopki będzie można oglądać od 13 do 20 stycznia 2016 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w budynku Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego.