6.12 niedziela 19.15 – kościół pw. św. Wojciecha
– Msza św. i modlitwa w intencji prawników, parlamentarzystów i samorządowców

9.12
środa 19.00 – oratorium św. Jerzego pod kościołem św. Wojciecha
– z cyklu „Poznajemy Biblię”: Gedeon i powstanie Izraela – ks. Marek Kowalczuk (AWSD w Białymstoku)

13.12
niedziela 19.15 – kościół pw. św. Wojciecha
– modlitwa w intencji środowisk twórczych Białegostoku

16.12
środa 19.00 – oratorium św. Jerzego – „Problem uchodźstwa a apostolat miłosierdzia” – ks. dr hab. Andrzej Proniewski (rektor AWSD w Białymstoku, UwB)

20.12
niedziela 19.15
21.12 poniedziałek 19.00 – kościół pw. św. Wojciecha
Rekolekcje adwentowe – „Ku świętości przez miłosierdzie” – ks. dr Adam Matan (kapelan KIK)

27.12 niedziela 17.00 – oratorium św. Jerzego 
– spotkanie opłatkowe
19.15 – kościół pw. św. Wojciecha
– Msza św. – modlitwa w intencji członków, przyjaciół i sympatyków KIK.