12 listopada (czwartek) godz. 17.00
– Wieczór z pieśnią i refleksją niepodległościową „Prysły kordony!”

19 listopada (czwartek) godz. 17:00
Księgi dydaktyczne Starego Testamentu: Księga Rut – prowadzenie ks. dr Wojciech Michniewicz

26 listopada (czwartek) godz. 17:00
– „W trosce o wspólny dom – na kanwie encykliki papieża Franciszka Laudato Si” – prowadzenie ks. dr Dariusz Wojtecki


Wszystkie spotkania odbywają się w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Białymstoku przy ul. Przygodnej 14 lok. U4