Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku


zaprasza na recital klawesynowy


Anny Urszuli Kucharskiej

- klawesyn

MEDYTACJA BY PRZETRWAĆ MELANCHOLIĘ…


26 października 2015 r. o godz. 18:00
w siedzibie Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego
w Białymstoku
ul. Warszawska 48
tel. 85 732 40 40


Program:
Johann Jacob Froberger (1616-1667)

Tombeau uczynione w Paryżu na śmierć Pana Blancheroche / Tombeau fait ? Paris sur mort de Monsieur Blancheroche
Lamentacja uczyniona na śmierć Jego Cesarskiej Mości Ferdynanda III / Lamentation faîte sur la mort doulouteuse de Sa Majesté Impériale Ferdinand le troisieme (1657)
Toccata nr 10 in F
Louis Couperin (1626-1661)

Tombeau dla Pana Blancrocher od Pana Couperina/ Tombeau de Monsieur Blancrocher Par Monsieur Copuerin
***

J.H. d'Anglebert (1635-1691)

Prélude in d
Tombeau dla pana Chambonni?res / Tombeau de Monsieur Chambonni?res
Wariacje na temat Folii/ Variations sur les Folies d`Espagne
***
Johann Jacob Froberger (1616-1667)

Medytacja uczyniona w Londynie  aby przetrwać Melancholię…/ Plainte faite á Londres pour passer la Melancholie …
Suite XX  in D
Medytacja o mojej przyszłej śmierci..albo Memento Mori Froberger/ Méditation faite   sur ma mort future…NB memento Mori Froberger

Gigue – Courante – Sarabande
Anna Urszula Kucharska

And stay alive


Anna Urszula Kucharska - klawesynistka, doktor sztuki muzycznej - specjalizuje się w Wykonawstwie Historycznie Poinformowanym. Ukończyła londyńską Guildhall School of Music and Drama (2003-2006, studia podyplomowe pod kierunkiem Nicholasa Parle`a) i warszawski Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, UMFC (1998-2003, klawesyn pod kierunkiem Leszka Kędrackiego).
W czerwcu 2012 otrzymała stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka (przyznany przez UMFC).
Jej pasja do klawesynu i Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego inspirowana była przez udział w wydarzeniach muzyczno-edukacyjnych takich jak: Letnia Akademia Muzyki Dawnej w Wilanowie (1999, 2001, 2002), EU Baroque Orchestra Course (Unhost 2004), Young Handel at the Keyboard (Londyn 2004), gdzie uczestniczyła w kursach mistrzowskich gry solowej i basso continuo prowadzonych przez Christophera Hogwooda, Larsa Ulirka Mortensena, Petera Holmana, Liliannę Stawarz, Władysława Kłosiewicza, Simone`a Standage.
Klawesynistka prowadzi samodzielną działalności koncertową od 2002. Występowała jako solistka, kameralistka i kierownik artystyczny wielu projektów w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Włoszech. Obok wykonań Wariacji Goldbergowskich (Warszawa - Białystok 2003, Londyn 2004), udziału w Couperin Series i innych projektach organizowanych przez British Harpsichord Society, artystka szczególnym sentymentem darzy kompozycje J. J. Frobergera i muzyki angielskiej XVII wieku.  Realizuje także partie basso continuo w zróżnicowanych stylistycznie dziełach oratoryjnych i operowych, wykonywała m. in. bc w Wielkiej Mszy h-moll J. S. Bacha, Sosarme J. F. Haendla, Judgment of Paris J. Ecclesa. Była kierownikiem muzycznym i autorem scenariusza adaptacji scenicznej pierwszej polskiej realizacji opery San Ignacio, unikalnego dzieła baroku jezuickiego.
Od 2006 roku artystka podejmuje regularną działalność pedagogiczną. W latach 2006-2008 prowadziła zajęcia klawesynu dodatkowego na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku (UMFC), od września 2006 roku jest pracownikiem ZPOSM nr 3 im. G. Bacewicz (Warszawa), gdzie prowadzi zajęcia klawesynu, basso continuo, zespołukameralnego, a także prelekcje na temat zagadnień wykonawczych muzyki dawnej.
Jest współinicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej im. Julitty Slendzińskiej od jego pierwszej edycji (2009).