Rocznica przeniesienia Najświętszego Sakramentu wraz z Cząstką Ciała Pańskiego do kaplicy adoracyjnej w Kolegiacie Sokólskim