Białystok, plac Opatrzności Bożej - 13 czerwca 2010 r.