Śpiewy listopad 2022

- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016
- Ex – Exsultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie X, Kraków 2010
- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018
- ŚU – Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 1997

1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych

W: Kłaniam się Tobie (zw. 1, 2) – ŚK 364, Ex 355 / Ludu Kapłański, Ludu Królewski – ŚK 328
D: Przyjdźcie do Mnie wszyscy – ŚK 390 / Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza – ŚK 833, Ex 339
K: Pójdźcie błogosławić Pana – ŚK 386 / Błogosławieni, którzy zostali wezwani – Ex 400
U: Radośnie Panu hymn śpiewajmy (zw. 1, 2, 7, 10) – ŚK 866 / Upadnij na kolana – ŚK 401
Z: Chrystus Wodzem, Chrystus Królem – ŚK 448 / Pod Twą obronę – ŚK 859

2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

W: Bądź mi litościw – ŚK 156 / Racz wiekuiste dać odpoczywanie – ŚK 905
D: Boże, Sędzio sprawiedliwy – ŚK 896, Ex 369 / Zwycięzca śmierci – ŚK 295, Ex 203
K: Duszo Chrystusowa – ŚK 347 / Jam jest Chlebem Żywym – ŚK 352
U: Pieśń wdzięczności – Ex 480 / Pieśń Zachariasza
Z: Salve Regina – ŚK 1082, Ex 525 / Witaj Królowo – ŚK 1305 / Wieczny odpoczynek

6 listopada, 32 Niedziela zwykła

W: Pokładam w Panu ufność mą – ŚK 173, Ex 483 / Być bliżej Ciebie chcę – ŚK 830
D: Wstań, który śpisz – Ex 229 / Bóg kiedyś stał się jednym z nas – ŚK 829
K: Jam jest chlebem żywym – ŚK 352 / O Panie, Tyś moim Pasterzem – ŚK 852
U: Najwyższemu Panu chwała – ŚK 1010 / Dziękczynne pieśni – ŚK 1027, Ex 117
Z: Kto się w opiekę – ŚK 847 / Bóg nad swym ludem – ŚK 445

13 listopada, 33 Niedziela zwykła

W: Boże, obdarz Kościół Twój – ŚK 826 / Boże w dobroci – ŚK 164
D: Ciebie całą duszą pragnę – ŚK 823 / Szukajcie wpierw Królestwa Bożego – Ex 416
K: Oto Święte Ciało Pana – ŚK 374 / Pan Jezus już się zbliża – ŚK 376
U: Wszystko, co żyje, niech wielbi Pana – Ex 131 / Upadnij na kolana – ŚK 401
Z: Błogosław, Panie, nas – ŚK 820 / Z tej biednej ziemi – ŚK 438

16 listopada, Uroczystość NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia

W: Witaj Panno
D: Miłosierna Matko Boża
K: Bądźże pozdrowiona – ŚK 342, Ex 434
U: Magnificat – Ex 127/ Niech cały świat – Ex 434
Z: O Jasności i Światłości / Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia – ŚK 1305

20 listopada, Uroczystość Chrystusa Króla

W: Chrystus Wodzem – ŚK 448 / Chrystus Pan, wczoraj i dziś – ŚK 446
D: Bóg nad swym ludem – ŚK 445 / Królu wszechwładny – ŚK 452
K: Jezu drogi, Tyś miłością – ŚK 354 / Twoja cześć chwała – ŚK 398, Ex 461
U: Najwyższemu Panu chwała, alleluja – Ex 128 / Cały świat niech śpiewa – ŚK 832, Ex 479
Z: Cóż Ci, Jezu, damy – ŚK 836 / Króluj nam, Chryste – ŚK 453

27 listopada, I Niedziela adwentu

W: Oto Pan Bóg przyjdzie – ŚK 26 / Boże wieczny, Boże żywy – ŚK 38
D: Przybądź Panie, bo czekamy – Ex 308 / Ciebie całą duszą pragnę – ŚK 823
K: Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry – ŚK 50 / Jezu, Jezu, do mnie przyjdź – ŚK 355
U: Marana Tha! Przyjdź Jezu, Panie – Ex 298 / Niech się radują niebiosa i ziemia – ŚK 24
Z: Zdrowaś bądź, Maryja – ŚK 59 / Przyjdź do nas, przyjdź – Ex 308