- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016
- Ex – Exultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie X, Kraków 2010
- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018
- ŚU – Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 1997

2 października , 27 Niedziela zwykła

W: Kłaniam się Tobie - ŚK 364 / Ludu Kapłański - ŚK 328

D: Przyjmij, o Najświętszy Panie - ŚK 1020 / Panie umocnij wiarę naszą – ŚK 855

K: Wierzymy w Ciebie Chryste – Ex 255 / O Panie, Ty nam dajesz - Ex 448

U: Pieśń wdzięczności – Ex 480 / Będę Cię wielbił - ŚU 10, ŚK 819

Z: Zawitaj Królowo, różańca świętego - ŚK 577

9 października, 28 Niedziela zwykła

W: Pokładam w Panu ufność mą - ŚK 173 / Ty, Wszechmocny Panie - ŚK 874

D: O Panie, Tyś moim pasterzem - ŚK 852 / Boże w dobroci – ŚK 164, Ex 369

K: Pan wieczernik przygotował - ŚK 377 / Skosztujcie i zobaczcie - ŚK 393

U: Upadnij na kolana - ŚK 401 / Cały świat niech śpiewa - ŚK 832

Z: Różańcowa Pani nieba, ziemi / Janie Pawle teraz przyjdź - ŚK 770


16 października, 29 Niedziela zwykła

W: Bóg nad swym ludem - ŚK 445 / Chrystus, Chrystus, to nadzieja - ŚK 833

D: Składamy Ci, Ojcze - ŚK 352 / Gdzie miłość wzajemna - ŚK 1017

K: Jezu drogi, Tyś miłością - ŚK 354 / Panie, pragnienia ludzkich serc - ŚK 382

U: Niech cały świat - Ex 474 / Cały świat niech śpiewa tę pieśń - ŚK 832

Z: Zawitaj, Matko Różańca Świętego - ŚK 579 / Zdrowaś Maryjo - ŚK 582

23 października, 30 Niedziela zwykła

W: Gdzie miłość wzajemna - ŚK 851 / Złącz, Panie, miłujących Cię - ŚK 880

D: Miłujcie się wzajemnie - Ex 392 / O niewysłowione szczęście zajaśniało - ŚK 426

K: Jezusowi cześć i chwała - ŚK 360 / O Boże, dzięki Ci składamy - ŚK 1029

U: Dzięki, o Boże Ojcze - Ex 117 / Pieśń wdzięczności – Ex 480

Z: Bóg nad swym ludem - ŚK 445 / Zawitaj, Matko Różańca Świętego - ŚK 579

30 października, 31 Niedziela zwykła

W: Boże, obdarz Kościół swój - ŚK 826 / Ludu Kapłański - ŚK 328

D: Przyjmij, o Najświętszy Panie - ŚK 1020 / Com przyrzekł Bogu - ŚK 967

K: Pan wieczernik przygotował - ŚK 377 / O Panie, Ty nam dajesz - Ex 448

U: Pieśń wdzięczności – Ex 480 / Niech cały świat - Ex 474

Z: Weź w swą opiekę – ŚK 563 / Zawitaj Królowo, różańca świętego - ŚK 577