- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016
- Ex – Exsultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie IX, Kraków 2004
- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018
- ŚU – Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 1997

3 lipca, 14 Niedziela zwykła

W: Boże, zmiłuj się nad nami - ŚK 828 / Boże, jesteś moim Bogiem - ŚK 823

D: Pomiędzy lud swój idzie - ŚK 384 / Bóg kiedyś stał się jednym z nas - ŚK 829

K: Przyjdźcie do mnie wszyscy - ŚK 390 / Skosztujcie i zobaczcie - ŚK 393

U: Panie mój, cóż Ci oddać mogę - ŚK 854 / Czego chcesz od nas, Panie - ŚK 837

Z: Błogosław, Panie nas - ŚK 820 / Niech żyje Jezus - ŚK 850

10 lipca, 15 Niedziela zwykła

W: Głoś imię Pana - ŚK 843 / Niechaj z nami będzie Pan - ŚK 849

D: Idźcie na cały świat - ŚK 325 / Przyjmij, Ojcze, hostię białą - ŚK 1021

K: O Panie, Ty nam dajesz - Ex 448 / Jam jest chlebem żywym - ŚK 352

U: Dziękczynne pieśni śpiewajmy - Ex 117 / Cały świat niech śpiewa - ŚK 832

Z: Pobłogosław, Jezu drogi - ŚK 429 / Bóg nad swym ludem - ŚK 445

17 lipca, 16 Niedziela zwykła

W: Pod Twą obronę - ŚK 859 / Chrystus, Chrystus to nadzieja - ŚK 833

D: O Panie, Tyś moim Pasterzem - Ex 469 / Przyjmij, o Najświętszy Panie - ŚK 1020

K: Pan wieczernik przygotował - ŚK 377 / Panie, pragnienia ludzkich serc- ŚK 382

U: Dzięki, o Panie - ŚK 839 / Dzięki, o Boże Ojcze - Ex 117

Z: Cóż Ci, Jezu, damy - ŚK 836 / Zdrowaś Maryjo - ŚK 582

24 lipca, 17 Niedziela zwykła

W: Ojcze z niebios - ŚK 851 / Kościół to nie tylko dom - Ex 388

D: Ty, wszechmocny Panie - ŚK 874 / Jeden chleb - ŚK 352

K: Panie, dobry jak chleb - ŚK 380 / O Panie, otwierasz rękę swoją - Ex 448

U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz - ŚK 840 / Niech cały świat z radością sławi Boga - Ex 474

Z: Kto się w opiekę - ŚK 847 / Weź w swą opiekę - Ex 528


31 lipca, 18 Niedziela zwykła

W: Bóg nad swym ludem zmiłował się – ŚK 445, Ex 370/ Boże zmiłuj się nad nami – ŚK 828, Ex 475

D: Przyjdźcie do Mnie wszyscy – ŚK 390/ Składamy Ci, Ojcze – ŚK 1022

K: Panie dobry jak chleb – ŚK 380, Ex 455/ O mój Jezu w Hostii skryty – ŚK 369

U: Czego chcesz od nas Panie – ŚK 837, Ex 116/ Wielbić Pana chcę – ŚK 1137, Ex 150

Z: Być bliżej Ciebie chcę – ŚK 830/ Miłujcie się wzajemnie – Ex 392