- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016
- Ex – Exultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie X, Kraków 2010
- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018
- ŚU – Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 1997
- DN – Droga do nieba modlitewnik. wyd. Świętego Krzyża w Opolu 2020


3 kwietnia, 5 Niedziela Wielkiego Postu

W: Ludu, mój ludu - ŚK 200 / Ogrodzie oliwny - ŚK 208
D: Skądże, Jezu miły - ŚK 433 / Z głębi mojego serca - ŚK 180
K: Witam Cię, witam - Ex 250 / O Krwi najdroższa – ŚK 206
U: Misericoridas Domini - ŚK 1132 / chwila ciszy
Z: Jezu Chryste, Panie miły - ŚK 190 / Pan Jezus grzechy nasze - ŚK 172


10 kwietnia, Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

W: Wjeżdża Król nasz Jezus cichy - ŚK 244 / Chrystus Wodzem - ŚK 448
Procesja z palmami: Hosanna Synowi Dawidowemu - ŚK 240 / Dzieci Hebrajskie - ŚK 241
D: Ludu, mój ludu - ŚK 200 / Jużem dość pracował - ŚK 194
K: O krwi najdroższa - ŚK 206 / Witam Cię, witam - Ex 250
U: chwila ciszy
Z: Jezu Chryste Panie miły - ŚK 190 / Wisi na krzyżu - ŚK 227


14 kwietnia, Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej

W: W krzyżu cierpienie - ŚK 226 / A myśmy się chlubić powinni - Ex 262 / Ludu kapłański - ŚK 328
Śpiew podczas umywania nóg: Przykazanie nowe daję wam - ŚK 864 / Miłujcie się wzajemnie - Ex 392
D: Gdzie miłość wzajemna - ŚK 1017 / Ubi Caritas - Ex 160
K: Kiedy razem się schodzimy - Ex 444 / Zbliżam się w pokorze - ŚK 406 / Pan wieczernik przygotował - ŚK 377 / Sławcie, usta, Ciało Pana - ŚK 395
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz - ŚK 840
Śpiew na przeniesienie Najświętszego Sakramentu: Sław, języku, tajemnicę - ŚK 248


15 kwietnia, Wielki Piątek Męki Pańskiej

Adoracja Krzyża Świętego:
Ludu, mój ludu - ŚK 200 / Święty Boże - ŚK 892 / Krzyżu Chrystusa - ŚK 196 / Krzyżu święty -ŚK 198 / Wisi na krzyżu - ŚK 227 / Zawitaj, Ukrzyżowany - ŚK 234 / Króla wznoszą się znamiona - Ex 268 / Najdroższy Jezu - ŚK 202
K: Witam Cię, witam - ŚK 404 / O krwi najdroższa - ŚK 206
Procesja do Grobu Pańskiego:
Odszedł Pasterz od nas - ŚK 253 / Jezu Chryste, Panie miły - Ex 267


16 kwietnia, Wigilia Paschalna

Śpiew po odnowieniu przyrzeczeń Chrztu:
Com przyrzekł Bogu - ŚK 967 / O Chryste, nasz Panie - ŚK 972
D: Nie zna śmierci - ŚK 274 / Otrzyjcie już - ŚK 279
K: Chrystus zmartwychwstał jest - ŚK 268 / Złóżcie troski, żałujący - ŚK 291
U: Alleluja, Niech zabrzmi Panu - Ex 487 / Najwyższemu Panu chwała - Ex 191
Z: Zwycięzca śmierci - ŚK 295 / Wesel się, królowo miła - ŚK 285


17 kwietnia, Niedziela Zmartwychwstania

W: Wesoły nam dzień - ŚK 287 / Chrystus zmartwychwstan jest - ŚK 268
D: Nie zna śmierci - ŚK 274 / Wstał Pan Chrystus - ŚK 289
K: Otrzyjcie już - ŚK 279 / Zwycięzca śmierci - ŚK 295
U: Alleluja, żyje Pan - ŚK 266 / Najwyższemu Panu chwała - Ex 191
Z: Wesel się, Królowo miła - ŚK 285 / Przez Twoje święte - ŚK 283


24 kwietnia, Druga Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

W: Nasze plany i nadzieje - ŚK 303 / Zwycięzca śmierci - ŚK 295
D: Miłosierdzia, Jezu mój - ŚK 300 / Zmiłuj się nade mną - m. Ks. W. Kądziela / Nie lękaj się - m. S. Stuligrosz
K: O krwi i wodo - ŚK 304 / Zbliżam się w pokorze - ŚK 406
U: Bądź uwielbiony, miłosierny Boże - ŚK 297 / Panie mój, cóż Ci oddać mogę - ŚK 854
Z: Jezu, ufam Tobie - ŚK 298 / Otrzyjcie już - ŚK 279