- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016
- Ex – Exultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie X, Kraków 2010
- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018
- ŚU – Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 1997


2 marca, Środa Popielcowa

W: Nawróć się ludu w pokorze – ŚK 168, Ex 251 / Dałeś nam przykład – ŚK 165

Posypywanie głów popiołem: Posypmy głowy popiołem – ŚK 154 / O człowiecze, wspomnij sobie - ŚK 153

D: Serce me do Ciebie wznoszę – ŚK 175 / Pokładam w Panu ufność mą – ŚK 173, Ex 483

K: Duszo Chrystusowa – ŚK 347, Ex 437 / O Krwi Najdroższa – ŚK 206, Ex 274

U: Bądź uwielbiony, miłosierny Boże – ŚK 297 / Bądź pozdrowiony – ŚK 1241

Z: Przepuść Panie - ŚK 174 / Boże coś przyrzekł – ŚK 160, Ex 242

4 marca, Święto św. Kazimierza, królewicza

W: Kazimierzu, nasz patronie - ŚK 624

D: Głoś imię Pana - Ex 346

K: O, Panie, Ty nam dajesz - Ex 411

U: Chwalcie Pana wszyscy - ŚU 26

Z: Książę niezłomny - ŚK 625

6 marca, 1 Niedziela Wielkiego Postu

W: Bliskie jest Królestwo Boże – ŚK 157, Ex 241 / Dałeś nam przykład o Jezu – ŚK 165, Ex 244

D: Przez chrztu świętego - ŚK 971 / Com przyrzekł Bogu - ŚK 967

K: Jam jest chlebem żywym - ŚK 352 / Jam jest chleb życia - Ex 439

U: Upadnij na kolana – ŚK 401, Ex 141 / Najwyższemu Panu chwała – Ex 367

Z: Zmiłuj się Stwórco - ŚK 182 / Boże w dobroci – ŚK 164, Ex 369

13 marca, 2 Niedziela Wielkiego Postu

W: Panie umocnij wiarę naszą – ŚK 855 / Pójdź do Jezusa – ŚK 860

D: Pan nie opuszcza nigdy – ŚK 858, Ex 468 / Ciebie całą duszą pragnę – ŚK 823, Ex 475

K: Kłaniam się Tobie – ŚK 364, Ex 387 / Jam jest chlebem żywym - ŚK 352

U: Pieśń wdzięczności – Ex 480 / Boże zmiłuj się nad nami – ŚK 828, Ex 475

Z: Z tej biednej ziemi – ŚK 438, Ex 427 / Kochajmy Pana – ŚK 417, Ex 443


19 marca, Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

W: Duszo moja - ŚK 588

D: O Józefie ukochany! - ŚK 594

K: Panie pragnienia ludzkich serc – ŚK 382, Ex 418

U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz - ŚK 840

Z: Szczęśliwy, kto sobie patrona – ŚK 597

20 marca, 3 Niedziela Wielkiego Postu

W: Boże, lud Twój czcią przejęty - Ex 438 / Nawróć się ludu – Ex 224

D: Boże, Ojcze Wszechmogący - ŚK 162 / Z głębi mojego serca - ŚK 180

K: Wierzymy w Ciebie Chryste – Ex 255 / O Panie Ty nam dajesz – Ex 448

U: chwila ciszy / Czego chcesz od nas Panie – ŚK 837

Z: Przepuść, Panie - ŚK 174 / Bliskie jest królestwo Boże - ŚK 157

25 marca, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

W: Archanioł Boży Gabryjel - ŚK 37

D: Po upadku człowieka grzesznego - ŚK 54

K: Pan zstąpił z nieba – ŚK 378, Ex 416

U: Dzięki o Panie – ŚK 839, Ex 100

Z: Błogosławiona jesteś, Maryjo - ŚK 464


27 marca, 4 Niedziela Wielkiego Postu

W: Bądź mi litościw – ŚK 156, Ex 240 / Serce me do Ciebie wznoszę – ŚK 175

D: Najwyższego majestatu, Panie – ŚK 167 / Z głębi mojego serca - ŚK 180

K: Do Ciebie, Panie - ŚK 166 / U drzwi Twoich stoję, Panie - ŚK 399

U: Pieśń wdzięczności – Ex 480 / Będę Cię wielbił - ŚU 10, ŚK 819

Z: W krzyżu cierpienie - ŚK 226 / Światłości wieczna - ŚK 339


Śpiewy przygotowują:
- Łukasz Olechno – organista par. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana w Choroszczy
- Szymon Szubzda – organista par. św. Rocha w Białymstoku
- ks. Krzysztof Łapiński