- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016
- Ex – Exultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie X, Kraków 2010
- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018
- ŚU – Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 1997

2 lutego, Ofiarowanie Pańskie

W: Radosna Światłości – Ex 413/ Gdy się Chrystus rodzi – ŚK 86, Ex 298

Błogosławieństwo i procesja ze świecami:

Światło na oświecenie pogan – ŚK 146, Ex 308/ Przystrój ołtarz twój, Syjonie – ŚK 148

D: Pójdźmy wszyscy do stajenki (zwr. 2, 4, 5) – ŚK 103/ Przystrój, Syjonie świątynię – Ex 411

K: Wesołą nowinę bracia słuchajcie – ŚK 117, Ex 310/ Ach, witajże pożądana – ŚK 66, Ex 289

U: Przybądźcie tu z wiarą – ŚK 105/ Wśród nocnej ciszy (zwr. 3) – ŚK 120, Ex 312

Z: Bóg się rodzi (zwr. 1 i 5) – ŚK 72, Ex 291/ Witaj, Dziewico świetlana – ŚK 150

6 lutego, 5 Niedziela zwykła

W: Pójdź do Jezusa – ŚK 860/ Pod Twą obronę – ŚK 859, Ex 405

D: Ja wiem, w Kogo ja wierzę – ŚK 350/ Idźcie na cały świat – ŚK 325, Ex 379

K: Pan zstąpił z nieba – ŚK 378, Ex 454/ Idzie, idzie Bóg prawdziwy – ŚK 349, Ex 438

U: Pieśń wdzięczności – Ex 480/ Dzięki i Panie – ŚK 839, Ex 118

Z: Czego chcesz od nas Panie – ŚK 837, Ex 116/ Pan nie opuszcza nigdy – ŚK 858, Ex 468

13 lutego, 6 Niedziela zwykła

W: Pokładam w Panu ufność mą – ŚK 173, Ex 483/ Być bliżej Ciebie chcę – ŚK 830

D: Gdzie miłość wzajemna i dobroć – ŚK 1017, Ex 377/ Składamy Ci Ojcze – ŚK 1022

K: Pan Jezus już się zbliża – ŚK 376/ Skosztujcie i zobaczcie – ŚK 393, Ex 471

U: Dzięki Ci, Panie – ŚK 1028/ Dziękczynne pieśni – ŚK 1027, Ex 117

Z: Panie mój, cóż Ci oddać mogę – ŚK 854, Ex 131/ Wszystko Tobie oddać pragnę – ŚK 878

20 lutego, 7 Niedziela zwykła

W: Ty Boże wszystko wiesz – ŚK 872, Ex 485/ Boże w dobroci – ŚK 164, Ex 369

D: Przykazanie nowe – ŚK 864, Ex 457/ Miłujcie się wzajemni – Ex 392

K: Panie, pragnienia ludzkich serc – ŚK 382, Ex 456/ Zbliżam się w pokorze – ŚK 406, Ex 464

U: Dziękujemy Ci Ojcze nasz – ŚK 840, Ex 122/ Bądź uwielbiony miłosierny Boże – ŚK 297

Z: Bóg nad swym ludem zmiłował się – ŚK 445, Ex 370/ Panie ufam miłosierdziu Twemu – Ex 469

27 lutego, 8 Niedziela zwykła

W: Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza – ŚK 833, Ex 371/ Kto się w opiekę – ŚK 847, Ex 389

D: Niechaj z nami będzie Pan – ŚK 849, Ex 396/ Przystąpię do ołtarza Bożego – ŚK 864

K: Kłaniam się Tobie – ŚK 364, Ex 387/ O Panie Ty nam dajesz – Ex 448

U: Cały świat niech śpiewa tę pieśń – ŚK 832, Ex 479/ Śpiewaj, śpiewaj sercem całym – Ex 136

Z: Jakże pójdziemy za Tobą Chrystusie – ŚK 351, Ex 440/ Błogosław Panie nas – ŚK 820, Ex 366

Śpiewy przygotowują:
- Łukasz Olechno – organista par. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana w Choroszczy
- Szymon Szubzda – organista par. św. Rocha w Białymstoku
- ks. Krzysztof Łapiński