- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016
- Ex – Exultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie X, Kraków 2010
- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018
- ŚU – Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 1997


1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych

W: Wszechmocny Boże – ŚK 779/ Bądź uwielbion – ŚK 777
D: Przyjdźcie do Mnie wszyscy – ŚK 390/ Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza – ŚK 833, Ex 371
K: Kłaniam się Tobie – ŚK 364, Ex 387/ Pójdźcie błogosławić Pana – ŚK 386
U: Ciebie Boga wysławiamy – ŚK 883, Ex 114/ Upadnij na kolana – ŚK 401, Ex 141
Z: Chrystus Wodzem, Chrystus Królem – ŚK 448/ Niechaj z nami będzie Pan – ŚK 849, Ex 396


2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

W: Boże, Sędzio sprawiedliwy – ŚK 896/ Racz wiekuiste dać odpoczywanie – ŚK 905
D: Boże w dobroci – ŚK 164, Ex 369/ Zwycięzca śmierci – ŚK 295, Ex 203
K: Duszo Chrystusowa – ŚK 347, Ex 437/ Jam jest Chleb Życia – Ex 439
U: Pieśń wdzięczności – Ex 480/ Święty, Święty, Święty – Ex 136
Z: Salve Regina – ŚK 1082, Ex 525/ Dobry Jezu – ŚK 897


7 listopada, 32 Niedziela zwykła

W: Pokładam w Panu ufność mą – ŚK 173, Ex 483/ Ja wiem w kogo ja wierzę – ŚK 350
D: Wszystko Tobie oddać pragnę – ŚK 878/ Bóg kiedyś stał się jednym z nas – ŚK 829
K: Panie, pragnienia ludzkich serc – ŚK 382, Ex 456/ Pan mój, Wódz i Pasterz – ŚK 856
U: Dzięki Ci, Panie – ŚK 1028/ Dziękczynne pieśni – ŚK 1027, Ex 117
Z: Kto się w opiekę – ŚK 847, Ex 389/ Lud Twój Panie – Ex 390


14 listopada, 33 Niedziela zwykła

W: Bóg nad swym ludem zmiłował się – ŚK 445, Ex 370/ Boże w dobroci – ŚK 164, Ex 369
D: Niech się radują niebiosa i ziemia – ŚK 24, Ex 477/ Szukajcie wpierw Królestwa Bożego – Ex 416
K: Jezusa ukrytego – ŚK 358/ Zbliżam się w pokorze ŚK 406, Ex 464
U: Panie mój, cóż Ci oddać mogę – ŚK 854, Ex 131/ Upadnij na kolana – ŚK 401, Ex 141
Z: Pan jest mocą – Ex 402/ Króluj nam Chryste – ŚK 453


16 listopada, Uroczystość NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia

W: Witaj Panno
D: Miłosierna Matko Boża
K: Bądźże pozdrowiona – ŚK 342, Ex 434
U: Magnificat – Ex 127/ Uwielbiaj duszo moja – Ex 141-143
Z: O Jasności i Światłości


21 listopada, Uroczystość Chrystusa Króla

W: Chrystus Wodzem – ŚK 448, Ex 372/ Chrystus Pan, wczoraj i dziś – ŚK 446
D: Bóg nad swym ludem – ŚK 445, Ex 370/ Królu wszechwładny – ŚK 452
K: Jezu drogi, Tyś miłością – ŚK 354/ Twoja cześć chwała – ŚK 398, Ex 461
U: Najwyższemu Panu chwała, alleluja – Ex 128/ Cały świat niech śpiewa – ŚK 832, Ex 479
Z: Pan mój, Wódz i Pasterz – ŚK 856/ Króluj nam Chryste – ŚK 453


28 listopada, 1 Niedziela Adwentu

W: Oto Pan Bóg przyjdzie – ŚK 26, Ex 335/ Boże wieczny, Boże żywy – ŚK 492, Ex 497
D: Ciebie całą duszą pragnę – Ex 475/ Grzechem Adama – ŚK 44, Ex 326
K: Jezu, Jezu do mnie przyjdź – ŚK 355/ Pan Jezus już się zbliża – ŚK 376
U: Niech się radują niebiosa i ziemia – ŚK 24, Ex 477/ Dziękujemy Ci, Ojcze nasz – ŚK 840, Ex 122
Z: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy – ŚK 46, Ex 327/ Słychać głos strażnika w dali – Ex 346


Śpiewy przygotowują:
- Łukasz Olechno – organista par. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana w Choroszczy
- Szymon Szubzda – organista par. św. Rocha w Białymstoku
- ks. Krzysztof Łapiński