- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016
- Ex – Exsultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie IX, Kraków 2004
- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018
- ŚU – Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 1997


3 października, 27 Niedziela zwykła
W: Rodziną Bożą jesteśmy - ŚK 868 / Kłaniam się Tobie - ŚK 364
D: Gdzie miłość wzajemna - ŚK 1017 / Wszystko Tobie oddać pragnę - ŚK 878
K: Jeden chleb - ŚK 352 / O Panie, Ty nam dajesz - Ex 448
U: Dzięki, o Panie - ŚK 839 / Dzięki, o Boże Ojcze - Ex 117
Z: Zawitaj, Królowo Różańca - ŚK 577 / Zawitaj, Matko Różańca Świętego / ŚK 579

10 października, 28 Niedziela zwykła
W: Boże w dobroci - ŚK 164 / Janie Pawle Drugi - ŚK 769
D: Błogosławieni ubodzy i cisi - Ex 362 / Oddany Maryi - ŚK 773
K: Pan wieczernik przygotował - ŚK 377 / Skosztujcie i zobaczcie - ŚK 393
U: Upadnij na kolana - ŚK 401 / Cały świat niech śpiewa - ŚK 832
Z: Różańcowa Pani nieba, ziemi / Janie Pawle teraz przyjdź - ŚK 770 / Pan, kiedyś stanął nad brzegiem

17 października, 29 Niedziela zwykła
W: Bóg nad swym ludem - ŚK 445 / Chrystus, Chrystus, to nadzieja - ŚK 833
D: Składamy Ci, Ojcze - ŚK 1022 / Ludu Kapłański ( zw. 5) - ŚK 328
K: Jezu drogi, Tyś miłością - ŚK 354 / Panie, pragnienia ludzkich serc - ŚK 382
U: Niech cały świat - Ex 474 / Cały świat niech śpiewa tę pieśń - ŚK 832
Z: Zawitaj, Matko Różańca Świętego - ŚK 579 / Zdrowaś Maryjo - ŚK 582

24 października, 30 Niedziela zwykła
W: Ludu Kapłański - ŚK 328 / Ty, Wszechmocny Panie - ŚK 874
D: Pójdź do Jezusa - ŚK 860 / Boże mocny, Boże cudów - ŚK 825
K: Jezusowi cześć i chwała - ŚK 360 / O Boże, dzięki Ci składamy - ŚK 1029
U: Skosztujcie i zobaczcie - ŚK 393 / Czego chcesz, od nas, Panie - ŚK 837
Z: Matko niebieskiego Pana - ŚK 518 / Różańcowa Pani nieba, ziemi

31 października, Rocznica poświęcenia Kościoła własnego
W: Jak miłe przybytki nam dał - ŚK 844 / Boże, obdarz Kościół Twój - ŚK 826
D: Kościół to nie tylko dom - Ex 388 / Chrystus, Chrystus to nadzieja (2 zw.) – ŚK 833 / Com przyrzekł Bogu - ŚK 967
K: Panie, dobry jak chleb - ŚK 380 / Pan wieczernik przygotował - ŚK 377
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz - ŚK 840 / Niech cały świat - Ex 474
Z: Weź w swą opiekę - ŚK 563 / Pieśń związana z tytułem kościoła własnego