- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016

- Ex – Exultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie X, Kraków 2010

- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018

- ŚU – Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 1997


5 września, 23 Niedziela zwykła

W: Ty wszechmocny Panie - Ex 444 / Pójdź do Jezusa - ŚK 860

D: Pokładam w Panu ufność mą - ŚK 173 / Wszystko Tobie oddać pragnę - ŚK 878

K: Panie pragnienia ludzkich serc – ŚK 382, Ex 456 / O mój Jezu w Hostii skryty – ŚK 369

U: Czego chcesz od nas Panie – ŚK 837, Ex 116 / Dzięki, o Boże Ojcze – Ex 117

Z: Błogosław, Panie, nas - ŚK 820 / Idźmy, tulmy się jak dziatki - ŚK 488


8 września, Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

W: Zdrowaś Maryja – ŚK 582

D: Daj mi Jezusa – ŚK 369

K: Bądźże pozdrowiona – ŚK 342, Ex 434

U: Uwielbiaj duszo moja – ŚK 1148, Ex 141

Z: Ciebie na wieki wychwalać będziemy – ŚK 470


12 września, 24 Niedziela zwykła

W: Spojrzyj z nieba wysokiego - ŚK 870 / Boże obdarz Kościół Twój – ŚK 826, Ex 368

D: Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza – ŚK 833 / Boże, Ojcze Wszechmogący - ŚK 162

K: Pan wieczernik przygotował – ŚK 377 / Zbliżam się w pokorze – ŚK 406, Ex 464

U: Cały świat niech śpiewa tę pieśń – ŚK 832, Ex 479 / Wszystko co żyje – Ex 490

Z: Mój Jezu, ufam Tobie - ŚK 302 / Pobłogosław Jezu drogi – ŚK 429, Ex 194


14 września, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

W: Krzyżu święty - ŚK 198

D: Boże, Ojcze Wszechmogący - ŚK 162

K: Witam Cię, witam - Ex 250

U: Upadnij na kolana – ŚK 401, Ex 141 / O Boże dzięki Ci składamy – ŚK 1029

Z: Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony - ŚK 196


19 września, 25 Niedziela zwykła

W: Z tej biednej ziemi - ŚK 438 / Boże zmiłuj się nad nami – ŚK 828, Ex 475

D: Boże w dobroci (z 3 zwrotką) – ŚK 164, Ex 369 / Panie, umocnij wiarę naszą - ŚK 855

K: Oto Święte Ciało Pana - ŚK 374 / O Panie Ty nam dajesz – Ex 448

U: Upadnij na kolana – ŚK 401 / Panie mój, cóż Ci oddać mogę – ŚK 854, Ex 131

Z: Kochajmy Pana - ŚK 417 / My chcemy Boga – ŚK 886, Ex 542


26 września, 26 Niedziela zwykła

W: Boże zmiłuj się nad nami – ŚK 828, Ex 475 / Boże lud Twój czcią przejęty - Ex 438

D: Dziękujmy Panu bo jest dobry – ŚK 233 / Cóż Ci, Jezu damy – ŚK 836, Ex 437

K: Kłaniam się Tobie – ŚK 364, Ex 387 / Jam jest chlebem żywym - ŚK 352

U: Dzięki Ci, Panie – ŚK 1028 / Dzięki, o Boże Ojcze - Ex 117

Z: Niechaj z nami będzie Pan – ŚK 849, Ex 396 / Pod Twą obronę – ŚK 859


Śpiewy przygotowują:
- Łukasz Olechno – organista par. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana w Choroszczy
- Szymon Szubzda – organista par. św. Rocha w Białymstoku
- ks. Krzysztof Łapiński