- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016
- Ex – Exultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie X, Kraków 2010
- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018
- ŚU – Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 1997


1 sierpnia, 18 Niedziela zwykła

W: Bóg nad swym ludem zmiłował się – ŚK 445, Ex 370/ Boże zmiłuj się nad nami – ŚK 828, Ex 475

D: Przyjdźcie do Mnie wszyscy – ŚK 390/ Składamy Ci, Ojcze – ŚK 1022

K: Panie dobry jak chleb – ŚK 380, Ex 455/ O mój Jezu w Hostii skryty – ŚK 369

U: Czego chcesz od nas Panie – ŚK 837, Ex 116/ Wielbić Pana chcę – ŚK 1137, Ex 150

Z: Być bliżej Ciebie chcę – ŚK 830/ Miłujcie się wzajemnie – Ex 392


6 sierpnia, Święto Przemienienia Pańskiego

W: Najsłodszy Jezu – ŚK 441/ Niech się radują niebiosa i ziemia – ŚK 24, Ex 477

D: Ty, któryś Synem jest Boga – ŚK 443/ Pójdź do Jezusa – ŚK 860

K: Kłaniam się Tobie – ŚK 364, Ex 387/ Idzie, idzie Bóg prawdziwy – ŚK 349, Ex 438

U: Cały świat niech śpiewa tę pieśń – ŚK 832, Ex 479/ Upadnij na kolana – ŚK 401, Ex 141

Z: Pobłogosław Jezu drogi – ŚK 429, Ex 194/ Błogosław Panie nas – ŚK 820, Ex 366


8 sierpnia, 19 Niedziela zwykła

W: Serce me do Ciebie wznoszę – ŚK 175/ Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza – ŚK 833, Ex 371

D: Ty, Boże wszystko wiesz – ŚK 872, Ex 485/ Pokładam w Panu ufność mą – ŚK 173, Ex 483

K: Ja wiem w Kogo ja wierzę – ŚK 350/ Zbliżam się w pokorze – ŚK 406, Ex 464

U: Dziękujemy Ci Ojcze nasz – ŚK 840, Ex 122/ Wszystko co żyje – Ex 490

Z: Niech żyje Jezus – ŚK 850, Ex 193/ Lud Twój Panie – Ex 390


15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

W: O Maryjo, w niebo uniesiona – ŚK 532/ Królowej anielskiej śpiewajmy – ŚK 496, Ex 500

D: Matko Niebieskiego Pana – ŚK 518/ Ciebie na wieki wychwalać będziemy – ŚK 470

K: Bądźże pozdrowiona – ŚK 342, Ex 434

U: Uwielbiaj duszo moja – ŚK 1148, Ex 141

Z: My chcemy Boga – ŚK 886, Ex 542/ Ciebie na wieki wychwalać będziemy – ŚK 470


22 sierpnia, 21 Niedziela zwykła

W: Pójdź do Jezusa – ŚK 860/ Panie, umocnij wiarę naszą – ŚK 445, Ex 370

D: Jezusowi cześć i chwała – ŚK 360/ Jeden chleb – ŚK 352, Ex 382

K: Jezu miłości Twej – ŚK 356, Ex 441/ O Panie Ty nam dajesz – Ex 448

U: Najwyższemu Panu chwała, alleluja – Ex 128/ Dziękczynne pieśni – ŚK 1027, Ex 117

Z: Błogosław, Panie nas – ŚK 821, Ex 366/ Niechaj z nami będzie Pan – ŚK 849, Ex 396


26 sierpnia, Uroczystość NMP Częstochowskiej

W: Z dawna Polski Tyś Królową – ŚK 576, Ex 531/ Jasnogórska można Pani – ŚK 492, Ex 497

D: Jak szczęśliwa Polska cała – ŚK 490/ Gwiazdo śliczna wspaniała – ŚK 483

K: Bądźże pozdrowiona – ŚK 342, Ex 434

U: Uwielbiaj duszo moja – ŚK 1148, Ex 141

Z: Maryjo Królowo Polski – ŚK 503-504, Ex 504/ Jasnogórska Pani – ŚK 493


29 sierpnia, 22 Niedziela zwykła

W: Boże mocny, Boże cudów – ŚK 825/ Ciebie całą duszą pragnę – ŚK 823, Ex 475

D: Wszystko Tobie oddać pragnę – ŚK 878/ Przystąpcie do ołtarza Bożego – ŚK 864, Ex 472

K: Jezusa ukrytego – ŚK 358/ Jezu w Hostii utajony – ŚK 358

U: Wszystko co żyje – Ex 490/ Misericordias Domini – ŚK 1132, Ex 128

Z: Boże obdarz Kościół Twój – ŚK 826, Ex 368/ Lud Twój, Panie – Ex 390


Śpiewy przygotowują:
- Łukasz Olechno – organista par. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana w Choroszczy
- Szymon Szubzda – organista par. św. Rocha w Białymstoku
- ks. Krzysztof Łapiński