- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016

- Ex – Exultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie X, Kraków 2010

- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018


2 maja, 5 Niedziela wielkanocna

W: Alleluja biją dzwony – ŚK 261, Ex 185/ Alleluja… O dniu radosny – ŚK 265, Ex 186

D: Już Zbawiciel, Jezus żyje – ŚK 270/ Na świętej uczcie Baranka – Ex 190

K: Panie pragnienia ludzkich serc – ŚK 382, Ex 456/ Panie dobry jak chleb – ŚK 380, Ex 455

U: Pójdźcie błogosławić Pana – ŚK 386/ Alleluja, Zbawienie, chwała i moc – Ex 103

Z: Pan zmartwychwstał i jest z nami – ŚK 281, Ex 194/ Wesel się Królowo miła – ŚK 284, Ex 198


3 maja, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

W: Z dawna Polski Tyś Królową – ŚK 576, Ex 531/ Bogurodzica – ŚK 466

D: Jak szczęśliwa Polska cała – ŚK 490/ Królowo ziem Polskich – ŚK 498/ Polski Królowo – ŚK 546

K: Bądźże pozdrowiona – ŚK 342, Ex 434

U: Uwielbiaj duszo moja – ŚK 1148, Ex 141-147

Z: Boże coś Polskę – ŚK 882, Ex 542/ My chcemy Boga – ŚK 886, Ex 542


9 maja, 6 Niedziela wielkanocna

W: O Chryste nasz Panie – ŚK 972, Ex 25/ Alleluja żyje Pan – ŚK 266, Ex 186

D: Zmartwychpowstał Pan prawdziwie – ŚK 293/ Wstał Pan Chrystus – ŚK 289, Ex 199

K: O Panie Ty nam dajesz – Ex 448/ Jezu drogi, Tyś miłością – ŚK 354

U: Dziękujemy Ci Ojcze nasz – ŚK 840, Ex 122/ Wszystko co żyje – Ex 490

Z: Otrzyjcie już łzy, płaczący – ŚK 279, Ex 193/ Chwalcie łąki umajone– ŚK 469, Ex 496


16 maja, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

W: Chrystus Pan w niebo wstępuje – ŚK 308, Ex 206/ Otoczon gronem – ŚK 311, Ex 208

D: Przez Twoje Święte Wniebowstąpienie – ŚK 283, Ex 196/ Zaświtał blaskiem promiennym – ŚK 312, Ex 209

K: Kłaniam się Tobie – ŚK 364, Ex 387/ Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi – Ex 390

U: Upadnij na kolana – ŚK 401, Ex 141/ Najwyższemu Panu chwała – Ex 128

Z: O Boże dzięki Ci składamy – ŚK 1029/ Ciesz się Królowo Anielska – ŚK 310


23 maja, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

W: O Stworzycielu, Duchu przyjdź – ŚK 319, Ex 218/ Duch Pański napełnił okrąg ziemi – Ex 212

D: Przyjdź, Duchu Święty – ŚK 324/ Przybądź, Stwórco, Duchu Boży – ŚK 322 Ex 225

K: Pamiątkę dnia świątecznego – ŚK 320, Ex 224/ Ja wiem, w kogo ja wierzę – ŚK 350

U: Pan zstąpił z nieba – ŚK 378, Ex 454/ Ciebie Boże, chwalimy – ŚK 885, Ex 115

Z: Wesel się Królowo miła – ŚK 284, Ex 198/ Duchu ogniu – Ex 215


30 maja, Uroczystość Najświętszej Trójcy

W: Trójcy Najświętszej – ŚK 340/ Ciebie wzywamy – ŚK 336

D: Jeden w naturze – ŚK 337/ Boże Ojcze wszechmogący – Ex 368

K: Jezu, miłości Twej – ŚK 356/ U drzwi Twoich - ŚK 399

U: Dzięki, o Boże Ojcze – Ex 117/ O Boże, dzięki Ci składamy – ŚK 1029

Z: Światłości wieczna – ŚK 339/ Chwała Ojcu i Synowi – ŚK 335

Śpiewy przygotowują:
- Łukasz Olechno – organista par. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana w Choroszczy
- Szymon Szubzda – organista par. św. Rocha w Białymstoku
- ks. Krzysztof Łapiński