- ŚK - Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016
- Ex - Exsultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie IX, Kraków 2004
- WBwJM - Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018
- ŚU - Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 1997
- DN - Droga do nieba modlitewnik, wyd. Świetego Krzyża w Opolu 2020


1 kwietnia, Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej
W: W krzyżu cierpienie - ŚK 226 / A myśmy się chlubić powinni - Ex 262 / Ludu kapłański - ŚK 328
Śpiew podczas umywania nóg: Przykazanie nowe daję wam - ŚK 864 / Miłujcie się wzajemnie - Ex 392- w tym roku nie ma tego obrzędu
D: Gdzie miłość wzajemna - ŚK 1017 / Ubi Caritas - Ex 160
K: Kiedy razem się schodzimy - Ex 444 / Zbliżam się w pokorze - ŚK 406 / Pan wieczernik przygotował - ŚK 377 / Sławcie, usta, Ciało Pana - ŚK 395
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz - ŚK 840
Śpiew na przeniesienie Najświętszego Sakramentu: Sław, języku, tajemnicę - ŚK 248

2 kwietnia, Wielki Piątek Męki Pańskiej
Adoracja Krzyża Świętego:
Ludu, mój ludu - ŚK 200 / Święty Boże - ŚK 892 / Krzyżu Chrystusa - ŚK 196 / Krzyżu święty -ŚK 198 / Wisi na krzyżu - ŚK 227 / Zawitaj, Ukrzyżowany - ŚK 234 / Króla wznoszą się znamiona - Ex 268 / Najdroższy Jezu - ŚK 202
K: Witam Cię, witam - ŚK 404 / O krwi najdroższa - ŚK 206
Procesja do Grobu Pańskiego:
Odszedł Pasterz od nas - ŚK 253 / Jezu Chryste, Panie miły - Ex 267

3 kwietnia, Wigilia Paschalna
Śpiew po odnowieniu przyrzeczeń Chrztu:
Com przyrzekł Bogu - ŚK 967 / O Chryste, nasz Panie - ŚK 972
D: Nie zna śmierci - ŚK 274 / Otrzyjcie już - ŚK 279
K: Chrystus zmartwychwstał jest - ŚK 268 / Złóżcie troski, żałujący - ŚK 291
U: Alleluja, Niech zabrzmi Panu - Ex 487 / Najwyższemu Panu chwała - Ex 191
Z: Zwycięzca śmierci - ŚK 295 / Wesel się, królowo miła - ŚK 285

4 kwietnia, Niedziela Zmartwychwstania
W:Wesoły nam dzień - ŚK 287 / Chrystus zmartwychwstał jest - ŚK 268
D: Nie zna śmierci - ŚK 274 / Wstał Pan Chrystus - ŚK 289
K: Otrzyjcie już - ŚK 279 / Zwycięzca śmierci - ŚK 295
U: Alleluja, żyje Pan - ŚK 266 / Najwyższemu Panu chwała - Ex 191
Z: Wesel się, Królowo miła - ŚK 285 / Przez Twoje święte - ŚK 283

11 kwietnia, 2 Niedziela Wielkanocna, Miłosierdzia Bożego
W: Nasze plany i nadzieje - ŚK 303 / Zwycięzca śmierci - ŚK 295
D: Miłosierdzia, Jezu mój - ŚK 300 / Zmiłuj się nade mną - m. Ks. W. Kądziela / Nie lękaj się - m. S. Stuligrosz 
K: O krwi i wodo - ŚK 304 / Zbliżam się w pokorze - ŚK 406
U: Bądź uwielbiony, miłosierny Boże - ŚK 297 / Panie mój, cóż Ci oddać mogę - ŚK 854
Z: Jezu, ufam Tobie - ŚK 298 / Otrzyjcie już - ŚK 279

18 kwietnia, 3 Niedziela Wielkanocna
W: Zwycięzca śmierci - ŚK 295 / Otrzyjcie już - ŚK 279
D: Alleluja, O dniu radosny - ŚK 265 / Nadzieja nasza w Zmartwychwstałym - ŚK 273
K: Nie zna śmierci - ŚK 274 / Alleluja, żyje Pan - ŚK 266
U: Radośnie Panu - ŚK 866 / Alleluja, niech zabrzmi Panu - Ex 487
Z: Wesel się, Królowo miła - ŚK 285 / Wesoły nam dzień - ŚK 287

25 kwietnia, 4 Niedziela Wielkanocna
W: O Panie, Tyś moim pasterzem - ŚK 852 / Ludu kapłański zw. 9 - ŚK 328
D: Jam jest Pasterz dobry - DN 213 / Otrzyjcie już łzy płaczący - ŚK 279
K: Panie, pragnienia ludzkich serc - ŚK 382 / Pan mój, Wódz i Pasterz mój - ŚK 856
U: Cały świat niech śpiewa tę pieśń - ŚK 832
Z: Zwycięzca śmierci - ŚK 295 / Dziś Chrystus, Król - ŚK 269

Śpiewy przygotowują:
- Łukasz Olechno – organista par. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana w Choroszczy
- Szymon Szubzda – organista par. św. Rocha w Białymstoku
- ks. Krzysztof Łapiński