- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016
- Ex – Exultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie X, Kraków 2010
- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018
- ŚU – Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 1997

7 marca, 3 Niedziela Wielkiego Postu
W: Boże, lud Twój czcią przejęty - Ex 438 / Nawróć się ludu – Ex 224
D: Boże, Ojcze Wszechmogący - ŚK 162 / Z głębi mojego serca - ŚK 180
K: Wierzymy w Ciebie Chryste – Ex 255 / O Panie Ty nam dajesz – Ex 448
U: chwila ciszy / Czego chcesz od nas Panie – ŚK 837
Z: Przepuść, Panie - ŚK 174 / Bliskie jest królestwo Boże - ŚK 157

14 marca, 4 Niedziela Wielkiego Postu
W: Do Ciebie, Panie - ŚK 166 / Serce me do Ciebie wznoszę – ŚK 175
D: Panie umocnij wiarę naszą – ŚK 855 / Z głębi mojego serca - ŚK 180
K: Zbliżam się w pokorze – ŚK 406 / U drzwi Twoich stoję, Panie - ŚK 399
U: Upadnij na kolana - ŚU 68 / Będę Cię wielbił - ŚU 10, ŚK 819
Z: W krzyżu cierpienie - ŚK 226 / Światłości wieczna - ŚK 339


19 marca, Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
W: Duszo moja - ŚK 588
D: O Józefie ukochany! - ŚK 594
K: Panie pragnienia ludzkich serc – ŚK 382, Ex 418
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz - ŚK 840
Z: Być bliżej Ciebie chcę – ŚK 830

21 marca, 5 Niedziela Wielkiego Postu
W: Ludu, mój ludu - ŚK 200 / Ogrodzie oliwny - ŚK 208
D: Skądże, Jezu miły - ŚK 433 / Z głębi mojego serca - ŚK 180
K: Witam Cię, witam - Ex 250 / O Krwi najdroższa – ŚK 206
U: Misericoridas Domini - ŚK 1132 / chwila ciszy
Z: Jezu Chryste, Panie miły - ŚK 190 / Pan Jezus grzechy nasze - ŚK 172


25 marca, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
W: Archanioł Boży Gabryjel - ŚK 37
D: Po upadku człowieka grzesznego - ŚK 54
K: Pan zstąpił z nieba – ŚK 378, Ex 416
U: Dzięki o Panie – ŚK 839, Ex 100
Z: Błogosławiona jesteś, Maryjo - ŚK 464


28 marca, Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
W: Wjeżdża Król nasz Jezus cichy - ŚK 244 / Chrystus Wodzem - ŚK 448
Procesja z palmami: Hosanna Synowi Dawidowemu - ŚK 240 / Dzieci Hebrajskie - ŚK 241
D: Ludu, mój ludu - ŚK 200 / Jużem dość pracował - ŚK 194
K: O krwi najdroższa - ŚK 206 / Witam Cię, witam - Ex 250
U: chwila ciszy
Z: Jezu Chryste Panie miły - ŚK 190 / Wisi na krzyżu - ŚK 227

Śpiewy przygotowują:
- Łukasz Olechno – organista par. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana w Choroszczy
- Szymon Szubzda – organista par. św. Rocha w Białymstoku
- ks. Krzysztof Łapiński