- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016

- Ex – Exultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie X, Kraków 2010

- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018

- ŚU – Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 1997


2 lutego, Ofiarowanie Pańskie

W: Radosna Światłości – Ex 413/ Gdy się Chrystus rodzi – ŚK 86, Ex 298

Błogosławieństwo i procesja ze świecami:

Światło na oświecenie pogan – ŚK 146, Ex 308/ Przystrój ołtarz twój, Syjonie – ŚK 148

D: Pójdźmy wszyscy do stajenki (zwr. 2, 4, 5) – ŚK 103/ Przystrój, Syjonie świątynię – Ex 411

K: Wesołą nowinę bracia słuchajcie – ŚK 117, Ex 310/ Ach, witajże pożądana – ŚK 66, Ex 289

U: Przybądźcie tu z wiarą – ŚK 105/ Wśród nocnej ciszy (zwr. 3) – ŚK 120, Ex 312

Z: Bóg się rodzi (zwr. 1 i 5) – ŚK 72, Ex 291/ Witaj, Dziewico świetlana – ŚK 150


7 lutego, 5 Niedziela zwykła

W: Pójdź do Jezusa – ŚK 860/ Pod Twą obronę – ŚK 859, Ex 405

D: Ja wiem, w Kogo ja wierzę – ŚK 350/ Pomiędzy lud swój idzie sam – ŚK 384, Ex 457

K: Pan zstąpił z nieba – ŚK 378, Ex 454/ Idzie, idzie Bóg prawdziwy – ŚK 349, Ex 438

U: Pieśń wdzięczności – Ex 480/ Dzięki i Panie – ŚK 839, Ex 118

Z: Czego chcesz od nas Panie – ŚK 837, Ex 116/ Pan nie opuszcza nigdy – ŚK 858, Ex 468


14 lutego, 6 Niedziela zwykła

W: Boże w dobroci – ŚK 164, Ex 369/ Boże mocny, Boże cudów – ŚK 825, Ex 367

D: Ty Boże wszystko wiesz – ŚK 872, Ex 485/ Przykazanie nowe – ŚK 862, Ex 457

K: Pan Jezus już się zbliża – ŚK 376/ Skosztujcie i zobaczcie – ŚK 393, Ex 471

U: Dzięki Ci, Panie – ŚK 1028/ Dziękczynne pieśni – ŚK 1027, Ex 117

Z: Panie mój, cóż Ci oddać mogę – ŚK 854, Ex 131/ Wszystko Tobie oddać pragnę – ŚK 878


17 lutego, Środa Popielcowa

W: Nawróć się ludu w pokorze – ŚK 168, Ex 251/ Wysłuchaj Panie – ŚK 178

Posypywanie głów popiołem:

Posypmy głowy popiołem – ŚK 154/ Przepuść Panie ŚK 174

D: Serce me do Ciebie wznoszę – ŚK 175/ Pokładam w Panu ufność mą – ŚK 173, Ex 483

K: Duszo Chrystusowa – ŚK 347, Ex 437/ O Krwi Najdroższa – ŚK 206, Ex 274

U: Bądź uwielbiony, miłosierny Boże – ŚK 297, WBwJM 242/ Bądź pozdrowiony – ŚK 1241

Z: Któryś za nas cierpiał rany – ŚK 199/ Boże coś przyrzekł – ŚK 160, Ex 242


17 lutego, 1 Niedziela Wielkiego Postu

W: Bliskie jest Królestwo Boże – ŚK 157, Ex 241/ Boże w dobroci – ŚK 164, Ex 369

D: Ja wiem w kogo ja wierzę – ŚK 350/ Dałeś nam przykład o Jezu – ŚK 165, Ex 244

K: O niewysłowione – ŚK 426/ O Panie, Ty nam dajesz – Ex 448

U: Upadnij na kolana – ŚK 401, Ex 141/ Najwyższemu Panu chwała – Ex 367

Z: Pójdź do Jezusa – ŚK 860/ Kochajmy Pana – ŚK 417, Ex 443


28 lutego, 2 Niedziela Wielkiego Postu

W: Panie umocnij wiarę naszą – ŚK 855/ Bądź mi litościw – ŚK 156, Ex 240

D: Pan nie opuszcza nigdy – ŚK 858, Ex 468/ Ciebie całą duszą pragnę – ŚK 823, Ex 475

K: Kłaniam się Tobie – ŚK 364, Ex 387/ Twoja cześć chwała – ŚK 398, Ex 461

U: Pieśń wdzięczności – Ex 480/ Boże zmiłuj się nad nami – ŚK 828, Ex 475

Z: Z tej biednej ziemi – ŚK 438, Ex 427/ Najwyższego majestatu, Panie – ŚK 167


Śpiewy przygotowują:
- Łukasz Olechno – organista par. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana w Choroszczy
- Szymon Szubzda – organista par. św. Rocha w Białymstoku
- ks. Krzysztof Łapiński