- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016
- Ex – Exultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie X, Kraków 2010
- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018
- ŚU – Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 1997


1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych

W: Wszechmocny Boże – ŚK 779/ Bądź uwielbion – ŚK 777

D: Przyjdźcie do Mnie wszyscy – ŚK 390/ Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza – ŚK 833, Ex 371

K: Kłaniam się Tobie – ŚK 364, Ex 387/ Pójdźcie błogosławić Pana – ŚK 386

U: Ciebie Boga wysławiamy – ŚK 883, Ex 114/ Upadnij na kolana – ŚK 401, Ex 141

Z: Chrystus Wodzem, Chrystus Królem – ŚK 448/ Niechaj z nami będzie Pan – ŚK 849, Ex 396


2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

W: Boże, Sędzio sprawiedliwy – ŚK 896/ Racz wiekuiste dać odpoczywanie – ŚK 905

D: Boże w dobroci – ŚK 164, Ex 369/ Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie – ŚK 283, Ex 196

K: Duszo Chrystusowa – ŚK 347, Ex 437/ Jam jest Chleb Życia – Ex 439

U: Pieśń wdzięczności – Ex 480/ Święty, Święty, Święty – Ex 136

Z: Salve Regina – ŚK 1082, Ex 525/ Dobry Jezu – ŚK 897


8 listopada, 32 Niedziela zwykła

W: Pokładam w Panu ufność mą – ŚK 173, Ex 483/ Boże mocny, Boże cudów – ŚK 825, Ex 367

D: Panie mój cóż Ci oddać mogę – ŚK 854, Ex 131/ Bóg kiedyś stał się jednym z nas – ŚK 829

K: Panie, pragnienia ludzkich serc – ŚK 382, Ex 456/ Pan mój, Wódz i Pasterz – ŚK 856

U: Dzięki Ci, Panie – ŚK 1028/ Dziękczynne pieśni – ŚK 1027, Ex 117

Z: Kto się w opiekę – ŚK 847, Ex 389/ Lud Twój Panie – Ex 390


15 listopada, 33 Niedziela zwykła

W: Bóg nad swym ludem zmiłował się – ŚK 445, Ex 370/ Boże w dobroci – ŚK 164, Ex 369

D: Czego chcesz od nas Panie – ŚK 837, Ex 116/ Szukajcie wpierw Królestwa Bożego – Ex 416

K: Jezusa ukrytego – ŚK 358/ Zbliżam się w pokorze ŚK 406, Ex 464

U: Panie mój, cóż Ci oddać mogę – ŚK 854, Ex 131

Z: Pan jest mocą – Ex 402/ Błogosław Panie nas – ŚK 820, Ex 366


16 listopada, Uroczystość NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia

W: Witaj Panno

D: Miłosierna Matko Boża

K: Bądźże pozdrowiona – ŚK 342, Ex 434

U: Magnificat – Ex 127/ Uwielbiaj duszo moja – Ex 141-143

Z: O Jasności i Światłości


22 listopada, Uroczystość Chrystusa Króla

W: Chrystus Wodzem – ŚK 448, Ex 372/ Chrystus Pan, wczoraj i dziś – ŚK 446

D: Bóg nad swym ludem – ŚK 445, Ex 370/ Królu wszechwładny – ŚK 452

K: Jezu drogi, Tyś miłością – ŚK 354/ Twoja cześć chwała – ŚK 398, Ex 461

U: Najwyższemu Panu chwała, alleluja – Ex 128/ Cały świat niech śpiewa – ŚK 832, Ex 479

Z: Pan mój, Wódz i Pasterz – ŚK 856/ Króluj nam Chryste – ŚK 453


29 listopada, 1 Niedziela Adwentu

W: Oto Pan Bóg przyjdzie – ŚK 26, Ex 335/ Boże wieczny, Boże żywy – ŚK 492, Ex 497

D: Ciebie całą duszą pragnę – Ex 475/ Grzechem Adama – ŚK 44, Ex 326

K: Jezu, Jezu do mnie przyjdź – ŚK 355/ Pan Jezus już się zbliża – ŚK 376

U: Niech się radują niebiosa i ziemia – ŚK 24, Ex 477/ Dziękujemy Ci, Ojcze nasz – ŚK 840, Ex 122

Z: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy – ŚK 46, Ex 327/ Słychać głos strażnika w dali – Ex 346


Śpiewy przygotowują:
- Łukasz Olechno – organista par. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana w Choroszczy
- Szymon Szubzda – organista par. św. Rocha w Białymstoku
- ks. Krzysztof Łapiński