- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016
- Ex – Exsultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie IX, Kraków 2004
- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018
- ŚU – Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 1997


4 października , 27 Niedziela zwykła

W: Kłaniam się Tobie - ŚK 364 / Ludu Kapłański (zw. 7) - ŚK 328

D: Przyjmij, o Najświętszy Panie - ŚK 1020 / Z rąk kapłańskich - ŚK 1010

K: Jeden chleb - ŚK 352 / O Panie, Ty nam dajesz - Ex 448

U: Dzięki, o Panie - ŚK 839 / Czego chcesz od nas, Panie - ŚK 837

Z: Zawitaj Królowo, różańca świetego - ŚK 577


11 października, 28 Niedziela zwykła

W: Pokładam w Panu ufność mą - ŚK 173 / Boże w dobroci - ŚK 164

D: O Panie, Tyś moim pasterzem - ŚK 852

K: Pan wieczernik przygotował - ŚK 377 / Skosztujcie i zobaczcie - ŚK 393

U: Upadnij na kolana - ŚK 401 / Cały świat niech śpiewa - ŚK 832

Z: Różańcowa Pani nieba, ziemi / Janie Pawle teraz przyjdź - ŚK 770


18 października, 29 Niedziela zwykła

W: Pod Twą obronę - ŚK 859 / Kto się w opiekę - ŚK 847

D: Składamy Ci, Ojcze - ŚK 352 / Wszystko Tobie oddać pragnę - ŚK 878

K: Jezu drogi, Tyś miłością - ŚK 354 / Panie, pragnienia ludzkich serc - ŚK 382

U: Niech cały świat - Ex 474 / Cały świat niech śpiewa tę pieśń - ŚK 832

Z: Zawitaj, Matko Różańca Świętego - ŚK 579 / Zdrowaś Maryjo - ŚK 582


25 października, 30 Niedziela zwykła

W: Gdzie miłość wzajemna - ŚK 851 / Złącz, Panie, miłujących Cię - ŚK 880

D: Miłujcie się wzajemnie - Ex 392 / O niewysłowione szczęście zajaśniało - ŚK 426

K: Jezusowi cześć i chwała - ŚK 360 / O Boże, dzięki Ci składamy - ŚK 1029

U: Dzięki, o Boże Ojcze - Ex 117

Z: Bóg nad swym ludem - ŚK 445 / Różańcowa Pani nieba, ziemi


25 października, Rocznica poświęcenia Kościoła własnego

W: Jak miłe przybytki nam dał - ŚK 844 / Boże, obdarz Kościół swój - ŚK 826

D: Kościół to nie tylko dom – Ex 388 / Chrystus, Chrystus to nadzieja (2 zw.) – ŚK 833 / Com przyrzekł Bogu - ŚK 967

K: Panie, dobry jak chleb - ŚK 380 / Pan wieczernik przygotował - ŚK 377

U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz - ŚK 840 / Niech cały świat - Ex 474

Z: Weź w swą opiekę – ŚK 563 / Pieśń związana z tytułem kościoła własnego