- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016
- Ex – Exultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie X, Kraków 2010
- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czciMiłosierdzia Bożego, Białystok 2018
- ŚU – Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 1997


6 września, 23 Niedziela zwykła

W: Pod Twą obronę – ŚK 859 / Boże zmiłuj się nad nami – ŚK 828, Ex 475

D: To przykazanie / Wszystko Tobie oddać pragnę - ŚK 878

K: Kłaniam się Tobie – ŚK 364, Ex 387 / O mój Jezu w Hostii skryty – ŚK 369

U: Czego chcesz od nas Panie – ŚK 837, Ex 116 / Dzięki, o Boże Ojcze – Ex 117

Z: Błogosław, Panie, nas - ŚK 820 / Z dawna Polski Tyś Królową – ŚK 576, Ex 531


8 września, Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

W: Matko Niebieskiego Pana – ŚK 518

D: Daj mi Jezusa – ŚK 369

K: Bądźże pozdrowiona – ŚK 342, Ex 434

U: Uwielbiaj duszo moja – ŚK 1148, Ex 141

Z: Ciebie na wieki wychwalać będziemy – ŚK 470


13 września, 24 Niedziela zwykła

W: Boże obdarz Kościół Twój – ŚK 826, Ex 368 / Ty wszechmocny Panie - Ex 444

D: Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza – ŚK 833 / Głoś imię Pana – ŚK 843, Ex 378

K: Pan wieczernik przygotował – ŚK 377 / Zbliżam się w pokorze – ŚK 406, Ex 464

U: Cały świat niech śpiewa tę pieśń – ŚK 832, Ex 479 / Wszystko co żyje – Ex 490

Z: Niechaj z nami będzie Pan – ŚK 849, Ex 396 / Pobłogosław Jezu drogi – ŚK 429, Ex 194


14 września, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

W: Krzyżu święty - ŚK 198

D: Boże, Ojcze Wszechmogący - ŚK 162

K: Witam Cię, witam - Ex 250

U: Upadnij na kolana – ŚK 401, Ex 141 / O Boże dzięki Ci składamy – ŚK 1029

Z: Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony - ŚK 196


20 września, 25 Niedziela zwykła

W: Z tej biednej ziemi - ŚK 438 / Boże zmiłuj się nad nami – ŚK 828, Ex 475

D: Boże w dobroci – ŚK 164, Ex 369 / Wszystko Tobie oddać pragnę - ŚK 878

K: O Panie Ty nam dajesz – Ex 448 / Jezusa ukrytego – ŚK 358

U: Dziękczynne pieśni – ŚK 1027, Ex 117 / Panie mój, cóż Ci oddać mogę – ŚK 854, Ex 131

Z: Głoś imię Pana – ŚK 843, Ex 378 / My chcemy Boga – ŚK 886, Ex 542


27 września, 26 Niedziela zwykła

W: Boże lud Twój czcią przejęty - Ex 438 / Pokładam w Panu ufność mą – ŚK 173, Ex 483

D: Dziękujmy Panu bo jest dobry – ŚK 233 / Jezusowi cześć i chwała – ŚK 360

K: Kłaniam się Tobie – ŚK 364, Ex 387 / Panie pragnienia ludzkich serc – ŚK 382, Ex 456

U: Wszystko co żyje – Ex 490 / Dzięki, o Boże Ojcze - Ex 117

Z: Pójdź do Jezusa – ŚK 860 / Cóż Ci, Jezu damy – ŚK 836, Ex 437