- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016
- Ex – Exultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie X, Kraków 2010
- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018
- ŚU – Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 1997

2 sierpnia, 18 Niedziela zwykła

W: Bóg nad swym ludem zmiłował się – ŚK 445, Ex 370/ Boże zmiłuj się nad nami – ŚK 828, Ex 475
D: Przyjdźcie do Mnie wszyscy – ŚK 390/ Składamy Ci, Ojcze – ŚK 1022
K: Panie dobry jak chleb – ŚK 380, Ex 455/ O mój Jezu w Hostii skryty – ŚK 369
U: Czego chcesz od nas Panie – ŚK 837, Ex 116/ Wielbić Pana chcę – ŚK 1137, Ex 150
Z: Być bliżej Ciebie chcę – ŚK 830/ Miłujcie się wzajemnie – Ex 392

6 sierpnia, Święto Przemienienia Pańskiego

W: Najsłodszy Jezu – ŚK 441/ O Jezu, Światło ze Światłości – ŚK 442
D: Ty, któryś Synem jest Boga – ŚK 443/ Pójdź do Jezusa – ŚK 860
K: Kłaniam się Tobie – ŚK 364, Ex 387/ Idzie, idzie Bóg prawdziwy – ŚK 349, Ex 438
U: Cały świat niech śpiewa tę pieśń – ŚK 832, Ex 479/ Upadnij na kolana – ŚK 401, Ex 141
Z: Pobłogosław Jezu drogi – ŚK 429, Ex 194/ Błogosław Panie nas – ŚK 820, Ex 366

9 sierpnia, 19 Niedziela zwykła

W: Serce me do Ciebie wznoszę – ŚK 175/ Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza – ŚK 833, Ex 371
D: Kto się w opiekę – ŚK 847, Ex 389/ Pokładam w Panu ufność mą – ŚK 173, Ex 483
K: Ja wiem w Kogo ja wierzę – ŚK 350/ Zbliżam się w pokorze – ŚK 406, Ex 464
U: Dziękujemy Ci Ojcze nasz – ŚK 840, Ex 122/ Wszystko co żyje – Ex 490
Z: Niech żyje Jezus – ŚK 850, Ex 193/ Lud Twój Panie – Ex 390

15 sierpnia, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

W: O Maryjo, w niebo uniesiona – ŚK 532/ Królowej anielskiej śpiewajmy – ŚK 496, Ex 500
D: Matko Niebieskiego Pana – ŚK 518/ Ciebie na wieki wychwalać będziemy – ŚK 470 |
K: Bądźże pozdrowiona – ŚK 342, Ex 434
U: Uwielbiaj duszo moja – ŚK 1148, Ex 141
Z: My chcemy Boga – ŚK 886, Ex 542/ Ciebie na wieki wychwalać będziemy – ŚK 470

16 sierpnia, 20 Niedziela zwykła

W: Boże w dobroci – ŚK 164, Ex 369/ Boże zmiłuj się nad nami – ŚK 828, Ex 475
D: Panie umocnij wiarę naszą – ŚK 855/ Boże mocny, Boże cudów – ŚK 825, Ex 367
K: Pan wieczernik przygotował – ŚK 377, Ex 453/ Pan zstąpił z nieba – ŚK 378, Ex 454
U: Panie mój, cóż Ci oddać mogę – ŚK 854, Ex 131/ Bądź uwielbiony, miłosierny Boże – ŚK 297
Z: O Boże dzięki Ci składamy – ŚK 1029/ Cóż Ci, Jezu damy – ŚK 836, Ex 437

23 sierpnia, 21 Niedziela zwykła

W: Pójdź do Jezusa – ŚK 860/ Ty, Boże, wszystko wiesz – ŚK 872, Ex 485
D: Jezusowi cześć i chwała – ŚK 360/ Boże obdarz Kościół Twój – ŚK 826, Ex 368
K: Panie pragnienia ludzkich serc – ŚK 382, Ex 456/ O Panie Ty nam dajesz – Ex 448
U: Najwyższemu Panu chwała, alleluja – Ex 128/ Dziękczynne pieśni – ŚK 1027, Ex 117
Z: Pan mój, Wódz i Pasterz – ŚK 856/ Niechaj z nami będzie Pan – ŚK 849, Ex 396

26 sierpnia, Uroczystość NMP Częstochowskiej

W: Z dawna Polski Tyś Królową – ŚK 576, Ex 531/ Jasnogórska można Pani – ŚK 492, Ex 497
D: Jak szczęśliwa Polska cała – ŚK 490/ Gwiazdo śliczna wspaniała – ŚK 483
K: Bądźże pozdrowiona – ŚK 342, Ex 434
U: Uwielbiaj duszo moja – ŚK 1148, Ex 141
Z: Maryjo Królowo Polski – ŚK 503-504, Ex 504

30 sierpnia, 22 Niedziela zwykła

W: Za rękę weź mnie Panie – ŚK 879/ Ciebie całą duszą pragnę – ŚK 823, Ex 475
D: Wszystko Tobie oddać pragnę – ŚK 878/ Przystąpcie do ołtarza Bożego – ŚK 864, Ex 472
K: Jezusa ukrytego – ŚK 358/ Jezu w Hostii utajony – ŚK 358
U: Wszystko co żyje – Ex 490/ Misericordias Domini – ŚK 1132, Ex 128
Z: Boże obdarz Kościół Twój – ŚK 826, Ex 368/ Głoś imię Pana – ŚK 843, Ex 378