- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016
- Ex – Exsultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie IX, Kraków 2004
- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018- ŚU – Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 1997

5 lipca, 14 Niedziela zwykła

W: Boże, jesteś moim Bogiem - ŚK 823 / Bądź uwielbiony, miłosierny Boże - ŚK 297
D: Pan nie opuszcza nigdy - ŚK 858 / Twemu Sercu (zw.1, 3) - ŚK 434
K: Przyjdźcie do mnie wszyscy - ŚK 390 / Pan wieczernik przygotował - ŚK 377
U: Panie mój, cóż Ci oddać mogę - ŚK 854 / Skosztujcie i zobaczcie - ŚK 393
Z: Błogosław, Panie, nas - ŚK 820

12 lipca , 15 Niedziela zwykła

W: Niechaj z nami będzie Pan - ŚK 849
D: Składamy Ci, Ojcze - ŚK 1022 / Jesteś, Panie winnym krzewem - Ex 383
K: O Panie, Ty nam dajesz - Ex 448 / O Panie otwierasz rękę swoją - Ex 448
U: Dziękczynne pieśni śpiewajmy - Ex 117 / Cały świat niech śpiewa - ŚK 832
Z: Niech żyje Jezus - ŚK 850

19 lipca , 16 Niedziela zwykła

W: Pod Twą obronę - ŚK 859 / Boże w dobroci - ŚK 164
D: Jeden chleb - ŚK 352 / Przyjmij, o Najświętszy Panie - ŚK 1020
K: Jezu drogi, Tyś miłością - ŚK 354 / O mój Jezu - ŚK 369
U: Dzięki, o Panie - ŚK 839 / Dzięki, o Boże Ojcze - Ex 117
Z: Bóg nad swym ludem - ŚK 445 / Cóż Ci, Jezu, damy - ŚK 836

26 lipca, 17 Niedziela zwykła

W: Ojcze z niebios - ŚK 851 / Być bliżej Ciebie chcę - ŚK 830
D: Szukajcie wpierw Królestwa Bożego - Ex  416 / Wszystko Tobie oddać pragnę - ŚK 878
K: Kłaniam się Tobie - ŚK 364 / Jezusowi cześć i chwała - ŚK 360
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz - ŚK 840 / Czego chcesz od nas, Panie - Ex 116
Z: Kto się w opiekę - ŚK 847 / Głoś imię Pana - ŚK 843