- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016
- Ex – Exultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie VIII, Katowice 1998
- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018
- ŚU – Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 19977 czerwca, Uroczystość Najświętszej Trójcy

W: Trójcy Najświętszej – ŚK 340 / Ciebie wzywamy - ŚK - 336
D: Jeden w naturze - ŚK 337 / Boże Ojcze wszechmogący – Ex 382
K: Jezu, miłości Twej - ŚK 356 / U drzwi Twoich - ŚK 399
U: Dzięki, o Boże Ojcze - Ex 100 (wszystkie zwr.) / Błogosławiony i jedyny Władco ŚU - 16
Z: Przez Chrztu Świętego - Ex 433 / Chwała Ojcu i Synowi – ŚK 335

11 czerwca, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
W: Kłaniam się Tobie (z 3 zwrotką) - ŚK 364 / Ludu kapłański - Ex 412
D: Jeden chleb - ŚK 352 / Z rąk kapłańskich ŚK 1010
K: O, Panie, Ty nam dajesz - Ex 411 / Witaj, Chrystusowe Ciało - ŚK 1011
U: Skosztujcie i zobaczcie – ŚK 393, Ex 471 / Dzięki o Panie – ŚK 839, Ex 100
Z: O niewysłowione (z 3 zwrotką) - ŚK 426 / Chwała i dziękczynienie - ŚK 346

14 czerwca, 11 Niedziela zwykła
W: Boże zmiłuj się nad nami - Ex 511 / Boże, lud Twój czcią przejęty - Ex 438
D: Panie umocnij wiarę naszą – ŚK 855 / Jeden chleb - ŚK 352
K: Zbliżam się w pokorze – ŚK 406, Ex 464 / Wierzymy w Ciebie Chryste – Ex 255
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz - ŚK 840 / Wszystkie narody świata - ŚK 876
Z: Z tej biednej ziemi - ŚK 438 / Idźcie na cały świat - ŚK 325


19 czerwca, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
W: Twemu sercu - ŚK 434 / Kochajmy Pana – ŚK 417
D: : O niewysłowione - ŚK 426 / Witaj, krynico - ŚK 436
K: Jezu, miłości Twej - ŚK 356 / Jezu, w Hostii utajony - ŚK 358
U: Błogosławcie Pana - ŚU 12 / Czego chcesz od nas Panie – ŚK 837
Z: Pobłogosław, Jezu drogi - ŚK 429 / Najświętsze Serce Boże - ŚK 418


21 czerwca, 12 Niedziela zwykła
W: Boże mocny, Boże cudów - ŚK 825 / Ty wszechmocny Panie - Ex 444
D: Każda żyjąca dusza - ŚK 414 / Boże Ojcze wszechmogący – Ex 382
K: O Panie, Tyś moim Pasterzem – ŚK 852 / O, Panie, Ty nam dajesz - Ex 411
U: Wychwalajcie Pana - ŚU 78 / Dziękczynne pieśni śpiewajmy - ŚK 1027
Z: Serce Twe, Jezu - ŚK 431 / Kochajmy Pana – ŚK 417

28 czerwca, 13 Niedziela zwykła
W: Boże zmiłuj się nad nami - Ex 511 / Cały świat niech śpiewa - ŚK 832
D: Wszytko Tobie oddać pragnę - ŚK 878 / Boże, dlatego dałeś nam życie - ŚK 822
K: Chrystus Pan karmi nas - ŚK 1026 / Pan wieczernik przygotował - ŚK 377
U: Będę Cię wielbił - ŚU 10, ŚK 819 / Panie mój, cóż Ci oddać - ŚK 854
Z: Twemu sercu - ŚK 434 / Pobłogosław, Jezu drogi - ŚK 429