- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016
- Ex – Exultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie X, Kraków 2010
- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018
- ŚU – Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 1997

2 maja, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

W: Z dawna Polski Tyś Królową – ŚK 576, Ex 531/ Bogurodzica – ŚK 466
D: Jak szczęśliwa Polska cała – ŚK 490/ Królowo ziem Polskich – ŚK 498/ Polski Królowo – ŚK 546
K: Bądźże pozdrowiona – ŚK 342, Ex 434
U: Uwielbiaj duszo moja – ŚK 1148, Ex 141-147
Z: Boże coś Polskę – ŚK 882, Ex 542/ My chcemy Boga – ŚK 886, Ex 542


3 maja, 4 Niedziela wielkanocna

W: Wstał Pan Chrystus – ŚK 289, Ex 199/ Pan mój, Wódz i Pasterz – ŚK 856
D: Ludu kapłański (zwr. 9) – ŚK 328, Ex 391/ Idźcie na cały świat – ŚK 325,Ex 379
K: Panie pragnienia ludzkich serc – ŚK 382, Ex 456/ Panie dobry jak chleb – ŚK 380, Ex 455
U: Pójdźcie błogosławić Pana – ŚK 386/ Alleluja, Zbawienie, chwała i moc – Ex 103
Z: Pan zmartwychwstał i jest z nami – ŚK 281, Ex 194/ Śpiewajcie Panu nową pieśń – Ex 197


10 maja, 5 Niedziela wielkanocna

W: O Chryste nasz Panie – ŚK 972, Ex 25/ Alleluja żyje Pan – ŚK 266, Ex 186
D: Zmartwychpowstał Pan prawdziwie – ŚK 293/ Panie umocnij wiarę naszą – ŚK 855
K: O Panie Ty nam dajesz – Ex 448/ Jezu drogi, Tyś miłością – ŚK 354
U: Dziękujemy Ci Ojcze nasz – ŚK 840, Ex 122/ Wszystko co żyje – Ex 490
Z: Otrzyjcie już łzy, płaczący – ŚK 279, Ex 193/ Chwalcie łąki umajone– ŚK 469, Ex 496


17 maja, 6 Niedziela wielkanocna

W: Złóżcie troski, żałujący – ŚK 291/ Boże zmiłuj się nad nami – ŚK 828, Ex 475
D: Duchu Święty, przyjdź, prosimy – ŚK 318/ Składamy Ci, Ojcze – ŚK 1022
K: Bóg kiedyś stał się jednym z nas – ŚK 829/ Twoja cześć, chwała – ŚK 398, Ex 461
U: Radośnie Panu hymn śpiewajmy – ŚK 866, Ex 133/ Cały świat niech śpiewa tę pieśń – ŚK 832, Ex 479
Z: Wesel się Królowo miła – ŚK 284, Ex 198/ Już Zbawiciel Jezus żyje – ŚK 270


24 maja, 7 Niedziela wielkanocna, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

W: Chrystus Pan w niebo wstępuje – ŚK 308, Ex 206/ Otoczon gronem świętych aniołów – ŚK 311, Ex 208
D: Przez Twoje Święte Wniebowstąpienie – ŚK 283, Ex 196/ Zaświtał blaskiem promiennym – ŚK 312, Ex 209
K: Kłaniam się Tobie – ŚK 364, Ex 387/ Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi – Ex 390
U: Upadnij na kolana – ŚK 401, Ex 141/ Najwyższemu Panu chwała – Ex 128
Z: O Boże dzięki Ci składamy – ŚK 1029/ Ciesz się Królowo Anielska – ŚK 310

31 maja, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

W: O Stworzycielu, Duchu przyjdź – ŚK 319, Ex 218/ Duch Pański napełnił okrąg ziemi – Ex 212
D: Przyjdź, Duchu Święty – ŚK 324/ Duchu Najświętszy – Ex 214
K: Pamiątkę dnia świątecznego – ŚK 320, Ex 224/ Ja wiem, w kogo ja wierzę – ŚK 350
U: Pan zstąpił z nieba – ŚK 378, Ex 454/ Ciebie Boże, chwalimy – ŚK 885, Ex 115
Z: Wesel się Królowo miła – ŚK 284, Ex 198/ Duchu ogniu – Ex 215


Śpiewy przygotowują:
- Łukasz Olechno – organista par. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana w Choroszczy
- Szymon Szubzda – organista par. św. Rocha w Białymstoku
- ks. Krzysztof Łapiński