- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016
- Ex – Exultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie IX, Kraków 2004
- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018
- ŚU – Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 19971 marca, 1 Niedziela Wielkiego Postu

W: Dałeś nam przykład – ŚK 165 / Nawróć się ludu – Ex 224
D: Boże litościwy, zmiłuj się nade mną! - ŚK 161 / Bądź mi litościw - ŚK - 156
K: Bliskie jest królestwo Boże - ŚK 157 / U drzwi Twoich - ŚK 399
U: Skosztujcie i zobaczcie – ŚK 393, Ex 471 / Dziękujmy Mu za miłość - ŚU 46
Z: Z tej biednej ziemi - ŚK 438 / Nawróć się ludu – Ex 224

4 marca, Święto św. Kazimierza, królewicza

W: Kazimierzu, nasz patronie - ŚK 624
D: Głoś imię Pana - Ex 346
K: O, Panie, Ty nam dajesz - Ex 411
U: Chwalcie Pana wszyscy - ŚU 26
Z: Książę niezłomny - ŚK 625

8 marca, 2 Niedziela Wielkiego Postu
W: Zmiłuj się Stwórco, nad swoim ludem - Ex 231 / Boże, lud Twój czcią przejęty - Ex 438
D: Boże, Ojcze Wszechmogący - ŚK 162 / Jakże wielka jest, o Boże tajemnica - Ex 349
K: Zbliżam się w pokorze – ŚK 406, Ex 464 / Wierzymy w Ciebie Chryste – Ex 255
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz - ŚK 840 / Dzięki, o Boże Ojcze - Ex 100
Z: Bliskie jest królestwo Boże - ŚK 157 / Panie umocnij wiarę naszą – ŚK 855


15 marca, 3 Niedziela Wielkiego Postu
W: Do Ciebie, Panie - ŚK 166 / Nawróć się ludu – Ex 224
D: Serce me do Ciebie wznoszę - ŚK 175 / Z głębi mojego serca - ŚK 180
K: Jam jest chlebem żywym - ŚK 352 / O Panie Ty nam dajesz – Ex 448
U: chwila ciszy / Czego chcesz od nas Panie – ŚK 837
Z: Przepuść, Panie - ŚK 174 / Pokładam w Panu ufność - ŚK 173

19 marca, Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
W: Duszo moja - ŚK 588
D: O Józefie ukochany! - ŚK 594
K: Panie pragnienia ludzkich serc – ŚK 382, Ex 418
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz - ŚK 840
Z: Być bliżej Ciebie chcę – ŚK 830


22 marca, 4 Niedziela Wielkiego Postu

W: Zmiłuj się, Boże – ŚK 181/ Serce me do Ciebie wznoszę – ŚK 175
D: Boże mocny, Boże cudów - ŚK 825 / Z głębi mojego serca - ŚK 180
K: O Panie, Tyś moim Pasterzem – ŚK 852 / U drzwi Twoich stoję, Panie - ŚK 399
U: Wychwalajcie Pana - ŚU 78 / Będę Cię wielbił - ŚU 10, ŚK 819
Z: Panie ufam miłosierdziu Twemu – Ex 469 / Światłości wieczna - ŚK 339

25 marca, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
W: Archanioł Boży Gabryjel - ŚK 37
D: Po upadku człowieka grzesznego - ŚK 54
K: Pan zstąpił z nieba – ŚK 378, Ex 416
U: Dzięki o Panie – ŚK 839, Ex 100
Z: Błogosławiona jesteś, Maryjo - ŚK 464


29 marca, 5 Niedziela Wielkiego Postu
W: Ludu, mój ludu - ŚK 200 / Wstań, który śpisz i powstań z martwych - Ex 229
D: O Krwi najdroższa – ŚK 206 / Pan Jezus grzechy nasze - ŚK 172
K: Witam Cię, witam - Ex 250 / Bliskie jest królestwo Boże - ŚK 157
U: Upadnij na kolana - ŚU 68, ŚK 401 / chwila ciszy
Z: Jezu Chryste, Panie miły - ŚK 190 / Któryś za nas cierpiał ranyŚpiewy przygotowują:
- Łukasz Olechno – organista par. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana w Choroszczy
- Szymon Szubzda – organista par. św. Rocha w Białymstoku
- ks. Krzysztof Łapiński