- ŚK – Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego, wydanie XLI, Kraków 2016

- Ex – Exultate Deo, śpiewnik mszalny, wydanie X, Kraków 2010

- WBwJM – Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu, modlitewnik ku czci Miłosierdzia Bożego, Białystok 2018

- ŚU – Śpiewy Uwielbienia, ks. I. Pawlak, Lublin 1997


2 lutego, Ofiarowanie Pańskie

W: Radosna Światłości – Ex 413)/ Gdy się Chrystus rodzi – ŚK 86

Błogosławienie świec: Światło na oświecenie pogan – ŚK 146, Ex 308

D: Pójdźmy wszyscy do stajenki (zwr. 2-4) – ŚK 103, Ex 306/ Pan z nieba i z łona – ŚK 100, Ex 305

K: Wesołą nowinę – ŚK 117, Ex 310 / Niepojęte dary dla nas daje – ŚK 94, Ex 302

U: Błogosławiony Pan Bóg Izraela – Ex 107-110/ Chwalcie Pana wszyscy – ŚK 834

Z: Bóg się rodzi (zwr. 5) – ŚK 72, Ex 291/ Mizerna cicha – ŚK 89, Ex 300


9 lutego, 5 Niedziela zwykła

W: Cały świat niech śpiewa tę pieśń – ŚK 832, Ex 479/ Głoś imię Pana – ŚK 843, Ex 378

D: Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza – ŚK 833, Ex 371/ Wierzymy w Ciebie Chryste – Ex 255

K: Zbliżam się w pokorze – ŚK 406, Ex 464/ Idzie, idzie Bóg prawdziwy – ŚK 349, Ex 438

U: Skosztujcie i zobaczcie – ŚK 393, Ex 471/ Dziękczynne pieśni – ŚK 1027, Ex 117

Z: Ty Boże wszystko wiesz – ŚK 872, Ex 485/ Wy jesteście na ziemi światłem mym


16 lutego, 6 Niedziela zwykła

W: Pod Twą obronę – ŚK 859, Ex 405/ Ojcze z niebios – ŚK 851, Ex 400

D: Panie umocnij wiarę naszą – ŚK 855/ Wskaż mi Panie, Twoje drogi – Ex 470

K: Panie pragnienia ludzkich serc – ŚK 382, Ex 456/ O Panie Ty nam dajesz – Ex 448

U: Czego chcesz od nas Panie – ŚK 837, Ex 116/ Wszystko co żyje – ŚK 1027, Ex 490

Z: Niechaj z nami będzie Pan – ŚK 849, Ex 396/ Być bliżej Ciebie chcę – ŚK 830


23 lutego, 7 Niedziela zwykła

W: Bóg nad swym ludem zmiłował się – ŚK 445, Ex 370/ Serce me do Ciebie wznoszę – ŚK 175

D: Przykazanie nowe – ŚK 864, Ex 457/ Miłujcie się wzajemnie – Ex 392

K: Ojciec nam powierzył Słowo – Ex 451/ Pan zstąpił z nieba – ŚK 378, Ex 454

U: Dzięki o Panie – ŚK 839, Ex 118/ Dzięki, o Boże Ojcze – Ex 117

Z: Panie ufam miłosierdziu Twemu – Ex 469/ Błogosław Panie nas – ŚK 820, Ex 366


Śpiewy przygotowują:
- Łukasz Olechno – organista par. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana w Choroszczy
- Szymon Szubzda – organista par. św. Rocha w Białymstoku
- ks. Krzysztof Łapiński