OKRES BOŻEGO NARODZENIA


Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

W:Rozkwitnęła się lilija/Pan z nieba i z łona

D: Wesołą nowinę bracia słuchajcie

K: Pójdźmy wszyscy do stajenki

U: Niech cały świat z radością sławi Boga/ Uwielbiaj duszo moja

Z: Podnieś rękę, Boże Dziecię ( z kolędy: Bóg się rodzi )/ Nowy rok bieży


2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim

W: Bóg się rodzi, moc truchleje/ Jezusa Narodzonego wszyscy witajmy

D: W żłobie leży/ Mizerna cicha, stajenka licha

K: Ach, ubogi żłobie

U:Tryumfy króla niebieskiego

Z: Dzisiaj w Betlejem/ Do szopy, hej pasterze


Uroczystość Objawienia Pańskiego

W: Mędrcy świata, monarchowie/ Dzisiaj w Betlejem (zwr. 4 i 5)

D: O gwiazdo betlejemska/Jakaż to gwiazda

K: Wesoła nowinę, bracia słuchajcie/Narodził się Jezus Chrystus

U: Wszystkie narody, chwalcie Pana/Cały świat niech śpiewa tę pieśń/ Przybieżeli do Betlejem

Z: Do szopy, hej pasterze/ Przystąpmy do szopy


Niedziela Chrztu Pańskiego

W: Anioł pasterzom mówił (zwr.1-3, 6-7)/ Wesołą nowinę

D: Com przyrzekł Bogu

K: Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan

U: Bogu Ojcu, przez Jezusa Chrystusa/Dzięki, o Boże Ojcze

Z: Tryumfy Króla niebieskiego/Przez chrztu świetego wielki dar


OKRES ZWYKŁY


Druga Niedziela Zwykła

W: Boże, zmiłuj się nad nami/ Bóg nad swym ludem zmiłował się

D: Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza/ Ludu kapłański

K: O Panie, Ty nam dajesz/Bóg jest miłością

U: Cały świat niech śpiewa tę pieśń/ Niech cały świat z radością sławi Boga

Z: Bóg się rodzi, moc truchleje (zwr. Podnieś rękę Boże Dziecię)


Trzecia Niedziela Zwykła

W: Głoś imię Pana/ Boże, obdarz Kościół Twój

D: Idźcie na cały świat

K: Jeden chleb/O mój Jezu, w hostii skryty

U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

Z: Przybieżeli do Betlejem (zwr. My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy)