Komunikat wydany dnia 4 grudnia 2017 r., odnosi się do wątpliwości, jeżeli chodzi o zasadę wymieniania imienia biskupa podczas Modlitwy Eucharystycznej.