Pełnione funkcje: Sędzia Sądu Metropolitalnego

Rok urodzenia: 1978

Data święceń: 2003-05-31

Pracuje za granicą: Szwajcaria