Kancelaria Kurii Metropolitalnej Białostockiej uprzejmie powiadamia, iż  Arcybiskup Metropolita Białostocki Józef Guzdek, na podstawie kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udziela dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od  pokarmów mięsnych w piątek 9 czerwca 2023 r. wszystkim wiernym Archidiecezji Białostockiej oraz innym wiernym w tym dniu przebywającym na terenie Archidiecezji.

Korzystający z  tej dyspensy są zobowiązani do zadośćuczynienia w formie modlitwy w intencji o pokój na  świecie (dziesiątek różańca) lub dowolnej jałmużny na rzecz potrzebujących lub ubogich.”