Kancelaria Kurii Metropolitalnej Białostockiej uprzejmie powiadamia, iż Arcybiskup Metropolita Białostocki Józef Guzdek, na podstawie kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udziela dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 11 listopada 2022 r. w Narodowe Święto Niepodległości, wszystkim wiernym Archidiecezji Białostockiej oraz innym wiernym w tym dniu przebywającym na terenie Archidiecezji. 

Korzystający z tej dyspensy są zobowiązani do zadośćuczynienia w formie dowolnej modlitwy w intencji o  pokój na świecie lub dowolnej jałmużny na rzecz potrzebujących lub ubogich.


ks. Ireneusz Korziński
Wicekanclerz Kurii